Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/9176
Başlık: Diz osteoartrozunda inflamasyonun değerlendirilmesinde kantitatif bir yöntem olarak Tc-99m HIG sintigrafisinin yeri
Diğer Başlıklar: The role of Tc-99m HIG scintigraphy as a quantitative method in the evaluation of inflammation in knee osteoarthrosis
Yazarlar: Karlıbel, İlknur Aykurt
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Diz
İnflamasyon
Osteoartrit
Knee
Osteoarthritis
Radyonüklid görüntüleme
Radionuclide imaging
Teknesyum Tc-99m
Technetium Tc-99m
Inflammation
Yayın Tarihi: 1999
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Karlıbel, İ. A. (1999). Diz osteoartrozunda inflamasyonun değerlendirilmesinde kantitatif bir yöntem olarak Tc-99m HIG sintigrafisinin yeri. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Özet: Bu çalışmada eklem inflamasyonunu saptamada ve tedaviye verilen yanıtın değerlendirilmesinde Tc99mHIG sintigrafisinin yerini belirleyip, sintigrafik tutulumun anatomik değişikliklerle ilişkisini, duyarlılık ve özgünlüğünü tartışmayı amaçladık. U.Ü.T.F. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon polikliniğine her iki dizinde ağrı yakınmasıyla başvuran ve OA tanısı alan 25 hastada 50 dizi değerlendirdik.Klinik olarak sinovit tespit ettiğimiz dizi çalışma grubu, sinovit olmayan karşı dizi kontrol grubu olarak aldık ve sinovitli dize intraartiküler triamsinolon asetonid uyguladık.Hastaların başlangıçta ve enjeksiyondan üç hafta sonra klinik muayenelerini yaptık; radyografik ve sintigrafik çekimlerini gerçekleştirdik. Sonuçlarımız, Tc99mHIG sintigrafisinin eklem inflamasyonunu saptayabildiğini, bireysel değişiklikleri yansıtabildiğim ve inflamasyonu saptamada klinikten daha duyarlı bir yöntem olduğunu; fakat özgün olmadığını göstermekte olup Tc99mHIG sitigrafik tutulumunun anatomik değişikliklere bağlı olmayıp eklem inflamasyonuna bağlı olduğunu, tedaviye verilen cevabı klinik değişkenlerden daha güvenilir değerlendirebildiğini gösterdi. Bu çalışmanın sonunda artraljiye sahip,fakat artrite ait klinik kanıtların bulunmadığı hastalardaki hafif inflamasyonu belirlemede Tc99mHIG sintigrafisinin duyarlı bir yöntem olduğunu ve artriti moniterize etmek için noninvaziv, objektif bir yöntem olarak kullanılabileceğini düşündük.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9176
Koleksiyonlarda Görünür:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
088940.pdf3.66 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons