Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/911
Title: Rotasyon ve dijital reaktif baskıların çevresel etkilerinin yaşam döngüsü analizi tekniğiyle karşılaştırılması
Other Titles: The comparison of environmental impacts between rotary screen and digital reactive printing by life cycle assessment
Authors: Kanık, Mehmet
Rüzgar, Ali
Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü/Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Tekstilde rotasyon baskı
Tekstilde dijital baskı
Temiz üretim
Yaşam döngüsü analizi
YDA
Textile rotary screen printing
Textile digital printing
Clean production
Life cycle assessment
LCA
Issue Date: 25-Jan-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Rüzgar A. (2019). Rotasyon ve dijital reaktif baskıların çevresel etkilerinin yaşam döngüsü analizi tekniğiyle karşılaştırılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Tekstilde rotasyon baskı günümüzde en yaygın kullanılan baskı teknolojilerinden birisidir. Dünya tekstil piyasasında baskılı kumaşların %60’ı rotasyon baskı makineleri ile basılmaktadır. Baskı ve kurutma işlemleri kontinü olup üretim hızları yüksektir. Son yıllarda tekstil sektöründe hızla gelişen dijital baskı teknolojisinde ise şablonlar elimine edilmektedir. Desen doğrudan baskı yapılacak malzeme üzerinde üretilmektedir. Bu çalışmada rotasyon ve dijital baskı teknolojileri, Yaşam Döngüsü Analizi (YDA) ile karşılaştırılmıştır. Karşılaştırma sonucunda, rotasyon baskı teknolojisinde çevresel etki, enerji ve su tüketiminin renk sayısına göre arttığı görülürken, dijital baskıda renk sayısına göre ciddi bir değişimin olmadığı görülmüştür. Renk sayısına bağlı olmakla birlikte dijital baskının, rotasyon baskıya göre daha çevreci olduğu, ancak doğalgaz ve elektrik tüketiminde rotasyon baskının daha avantajlı olduğu görülmüştür.
Rotary screen printing is one of the most widely used printing technology in textile printing sector. In the world textile market, 60% of printed fabrics are printed with rotary screen printing technology. In rotary screen printing technology, printing and drying processes are continuous and printing speed is higher than other technologies. In recent years, textile digital printing technology that eliminates screens from printing process is becoming increasingly widespread. During the digital printing process, the patterns are produced directly on the fabric. In this study, rotary screen and digital printing technologies were compared with Life Cycle Assessment (LCA). As a result of the comparison, it was seen that the environmental impact, energy and water consumption increased according to the number of colors in rotary screen printing technology, while there was no significant change in digital printing according to the number of colors. Depending on the number of colors, digital printing is more environmentally friendly than rotation printing. But rotation printing is more advantageous in natural gas and electricity consumption than digital printing.
URI: http://hdl.handle.net/11452/911
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
543158.pdf2.15 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons