Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9090
Title: Vakumla önsoğutmanın bazı sebze türlerinde muhafaza süresi ve ürün kalitesi üzerine etkileri
Other Titles: The effects of precooling with vacuum on storage time and product quality in some vegetable species
Authors: Türk, Rahmi
Çelik, Ertuğrul
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı.
Keywords: Ağırlık kaybı
Depolama
Fasulye
Kalite
Marul
Sebzeler
Vakum
Ön soğutma
Weight loss
Storage
Bean
Quality
Lettuce
Vegetables
Vacuum
Pre-cooling
Issue Date: 10-Feb-1994
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Çelik, E. (1994). Vakumla önsoğutmanın bazı sebze türlerinde muhafaza süresi ve ürün kalitesi üzerine etkileri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu araştırmada Lital ve Yedikule Tipi marulların +2°C ve +4°C'ye Ayşekadın ve Rodop tipi taze fasulyenin +8°C'ye önsoğutmalarının, normal depolama sonunda ürünlerdeki kimyasal ve fiziksel parametreler (Ağırlık kaybık net ağırlık, titre edilebilir asit, pH, suda eriyebilirlik, kuru madde, renk değişimi, soğuma zamanı ve dereceleri) üzerine yaptıkları etkiler araştırılmıştır. Araştırma sonucunda, marulların +2C°'ye ve fasulyelerin +8°C'ye vakumla önsoğutulmasının yapılabileceği, önsoğutma sırasında ve muhafaza sonunda, nem kaybı yoluyla olan ağırlık, kaybının delikli jelatin torbalarla ambalajlanmasıyla engellenebileceği bulunmuştur.
In this study, chemicaland physical paramets (Weight loss, net weigh, titratable acidity, pH, water soluble solids, changes of colour, time of cooling and degreess of coolig) of head lettuce type Lital and Yedikule and of fresh bean ytpe Ayşekadın and Rodop as influenced by precooling (to +2 and +4°C for lettuce and to +8°C for bean) ware investigated at the end of normal storage. As the result of stroge, it was found that, the vacuum precooling of head lettuce and bean to +2°C and +8°C respectivety could be achieved, and that the weight loss caused by humidity loss during precooling and storage cold be prevented vy packaging with perforated jelatine bags.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9090
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
028026.pdf
  Until 2099-12-31
5.91 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons