Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/908
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKorkmaz, Serdartr_TR
dc.contributor.authorGhaznawi, Nasir Ahmadtr_TR
dc.date.accessioned2019-10-08T10:37:35Z-
dc.date.available2019-10-08T10:37:35Z-
dc.date.issued2019-01-21-
dc.identifier.citationGhaznawi, N. A. (2019) Geniş tepeli savak üzerinden geçen akımın sayısal ve deneysel modeli. Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/908-
dc.description.abstractGeniş tepeli savaklar, su akımını kontrol etmek ve debi ölçmek için açık kanallara yerleştirilmiş hidrolik yapılardır. Bu çalışmada, açık kanalda geniş tepeli savak üzerinden geçen akım deneysel ve sayısal olarak modellenmiştir. Bu amaç doğrultusunda, altı farklı debi durumu için deneysel ve sayısal modeller oluşturulmuştur. Deneysel çalışmalar, 0.055 m genişliğe ve 1.44 m uzunluğa sahip bir açık kanalda gerçekleştirilmiştir. Deneylerde, akım yönündeki hızlar pitot tüp kullanılarak ölçülmüştür. Sayısal model ise SimFlow yazılımı kullanılarak oluşturulmuştur. Bu yazılım kullanılarak, hız ve basınç dağılımları sayısal olarak hesaplanmıştır. Sayısal modelden elde edilen su derinlikleri ve akım yönündeki hızlar deneysel ölçümlerle karşılaştırılmıştır. Genel olarak deneysel ve sayısal sonuçlar arasında iyi bir uyum olduğu görülmüştür. Hız profillerinde ise yüksek debilerde hataların azaldığı görülmüştür.tr_TR
dc.description.abstractBroad-crested weirs are hydraulic structures installed in open-channels in order to control the flow of water and measure the discharge. In this study, the flow over a broad-crested weir in open-channel was experimentally and numerically modeled. Experiments were carried out in an open channel with a length of 1.44 m and a width of 0.055 m under six different flow rates. In each experiment, velocities in flow direction were measured using a pitot tube. Numerical model was developed using SimFlow software. The velocities and pressure fields were computed numerically. The water depths and velocities in flow direction obtained from the numerical model were compared to experimental values. There is generally a good agreement between experimental and numerical results. Relatively small errors in velocity profiles are observed in higher discharges.en_US
dc.format.extentXLVI, 46 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherBursa Uludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/-
dc.subjectGeniş tepeli savaktr_TR
dc.subjectAçık kanaltr_TR
dc.subjectSimFlowtr_TR
dc.subjectHesaplamalı akışkanlar dinamiğitr_TR
dc.subjectBroad-crested weiren_US
dc.subjectOpen channelen_US
dc.subjectComputational fluid dynamicsen_US
dc.titleGeniş tepeli savak üzerinden geçen akımın sayısal ve deneysel modelitr_TR
dc.title.alternativeNumerical and experimental modeling of flow over a broad-crested weiren_US
dc.typemasterThesistr_TR
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentBursa Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü/İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
543072.pdf2.99 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons