Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9062
Title: Medyada Ramazan ve dini bayramlar Cumhuriyet Gazetesi örneği
Other Titles: Ramadhan and religious festivals in media the case of Cumhuriyet Newspaper
Authors: Kurt, Abdurrahman
Şahin, Ali
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı/Din Sosyolojisi Bilim Dalı.
Keywords: Medya
Ramazan
Dini bayramlar
Cumhuriyet Gazetesi
Media
Ramadhan
Religious festivals
Cumhuriyet Newspaper
Issue Date: 16-Jun-2011
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Şahin, A. (2011). Medyada Ramazan ve dini bayramlar Cumhuriyet Gazetesi örneği. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Söz konusu tez, Cumhuriyet Gazetesi'nin Ramazan ve Dini Bayramlara bakış açısını ele almaktadır. Bu tez, 1929-1941 yılları arası Cumhuriyet Gazetesi'nin Ramazan ve Dini Bayramlara bakışıyla sınırlandırılmıştır. Yapılan çalışmada deskriptif bakış açısı esas alınarak söylem analizi metodu kullanılmıştır. Gazete dini olanla ilgilenmiş ve dini toplumsal gerçeklik olarak kabul etmiştir. Fakataynı zamanda kendi din anlayışıyla olaylara bakmayı her zaman ilke edinmiştir. Ayrıca gazete, Türkçe ibadet konusunda olduğu gibi Ramazan ve dini bayramlarda resmi söylevin halka duyurulmasını görev bilinciyle yerine getirmeye çalışmıştır.Gazete Ramazan'ı eğlence ve seyran ayı, dini bayramları da alış-veriş ve dinlenme zamanları olarak değerlendirmektedir. Bu yönüyle gazete, Ramazan ve dini bayramlar konusunda pozitivist ve işlevsel bir yaklaşım sergilemektedir.
The subject of dissertation is studied Ramadhan (Fasting Month) and Religious Holidays on Perspectives of Cumhuriyet Newspaper. This Dissertation is restricted between 1929-1941 years by Perspectives of Cumhuriyet Newspaper in Ramadhan and Religious Holidays. The study has used descriptive point of view based on the medhod of discourse analysis. The newspaper has dealt with the religious, and what the religious community hasaccepted as reality. But at the same at all time Cumhuriyet Newspaper has been principled to look into event with own understanding of religion. In addition newspaper has operated not onl in Turkish worship subjects, but also has proclaimed the official discourse on Ramadhan (Fastin Month) and religious holidays to public with its duty consciousness. The Newspaper has commentated the Ramadhan (Fathing Month)as entertainment and promenade month, and so religious holidays shopping and relax times. With this aspect newspaper has exhibited a positivist and functional approach on subjects of Ramadhan (Fasting Month) and religious holidays.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9062
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
306511.pdf40.2 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons