Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9059
Title: İç dişli çark mekanizmalarının analizi
Other Titles: The analyses of internal gear mechanism
Authors: Karpat, Fatih
Engin, Barış
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: İç dişli çarklar
Rim kalınlığı
İç dişli çarklarda gerilme analizi
Sonlu elemanlar analizi
Kavrama rijitliği
Internal gear
Rim thickness
The stress analyses of internal gear
Finite element methods
Gear mesh
Issue Date: 2013
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Engin, B. (2013). İç dişli çark mekanizmalarının analizi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada rim kalınlığının iç dişli çark mekanizmalarında kavrama rijitliği ve gerilme üzerine etkisi analitik ve sayısal yöntemlerle incelenmiştir. Önce konu ile ilgili literatür araştırması yapılmıştır.İç dişli çarklar ve analitik hesaplama yöntemleri hakkında bilgiler verilmiştir.Kavrama rijitliğinin hesaplanması analitik olarak anlatılmıştır.Sayısal hesaplamalar için diş profilleri oluşturulmuştur. Hem kavrama rijitliği hem de gerilme analizi birer örnekle açıklanmıştır.Sonuçlar analitik ve sayısal olarak karşılaştırılmıştır.Ek olarak çalışmada et kalınlığının iç dişliler üzerine etkisi açıklanmıştır. Sonuç olarak iç dişli de et kalınlığı artarsa iç dişlide gerilme ve kavrama rijitliği düşer.
In this thesis, the effect of rim thickness on internal gear mechanism, which was included gear mesh and gear stress, was invastegated with analytical and numerical calculations. Firstly, the literature on subject was followed. The common information about internal gears and analytical calculations methods were given. The tooth profiles were created for numerical calculations. Both calculation of gear mesh and calculation of gear stress were explained with an example.The results were compared with analitacal and numerical.In addition, the effects of rim thickness on internal gear mechanism were explained. Finally,if the rim thickness of internal gear increases, gear mesh stiffness and gear stress of internal gear decreases.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9059
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
360468.pdf2.88 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons