Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/9051
Başlık: Dikiş makinalarında iğne sıcaklığı ve iplik gerginliğinin analizi
Diğer Başlıklar: Analysis of needle temperature and sewing thread tension on sewing machines
Yazarlar: Kaplangiray, Binnaz
Koncer, Pınar
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: İplik gerginlik kuvveti
İğne sıcaklığı
Dikiş mukavemeti
Thread tension
Needle heat
Sewing tension
Yayın Tarihi: 2013
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Koncer, P. (2014). Dikiş makinalarında iğne sıcaklığı ve iplik gerginliğinin analizi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimler Enstitüsü.
Özet: Dikiş, iğne yardımıyla dikiş ipliğinin kumaş içine yerleştirilmesidir. Buna göre dikiş; iğne, kumaş, makine ve iplik dörtlüsünün oluşturduğu bir birleşme olayıdır. Tekstil sanayinde hafif gramajlı kumaşlara doğru olan yönelme bu kumaşların dikimindeki zorluklar nedeniyle konfeksiyon sektörünün işini zorlaştırmaktadır. Bu durumda konfeksiyon sektörünün ürün kalitesini geliştirmek amacıyla yapabilecekleri arasında daha iyi kalitede dikiş iplikleri kullanmak, makinaları geliştirmek, daha iyi giysi tasarımı ve eğitimli personel kullanmak sayılabilir. Bu seçenekler arasında daha iyi kalitede dikiş ipliği kullanımı en kolay ve un ucuz yol olarak görülmektedir. Konfeksiyon ürünlerinde kullanılacak olan dikiş iplikleri kumaşta en büyük uyumu sağlayacak şekilde; dikiş tipi, dikiş makinası ve giysinin tipine uygun olarak seçilirler. Bir kumaşın dikilmesinde dikiş ipliğinden beklenen düzgün dikiş oluşturma özelliklerini; yüksek dikiş hızlarında kopmaması, devamlı ve düzenli bir dikiş oluşturması, dikiş atlamalarına neden olmaması, iğnelerin ve diğer makine parçalarının oluşturacağı yıpranmalara karşı yüksek dayanım göstermesi ve kumaşa minimum hasar vermesi şeklinde sıralamak mümkündür. Yüksek kaliteli bir dikiş ipliği için aşağıdaki faktörler özellikle önem taşır: - İpliğin fiziksel ve mekaniksel özellikleri - İpliğe uygulanan bitim işlemi (Yağlama, fikse, yumuşatma vb. ) Bu projede dikiş ipliklerin dikiş makinası üzerinde maruz kaldığı iplik gerginlik kuvvetlerinin ve iğne sıcaklıklarının ölçülmesi, buna bağlı olarak iplik özelliklerinin belirlenmesi hedeflenmiştir.
A stitch is the configuration of the interlacing of sewing thread in a specific repeated unit in the fabric. There must be a compatibility of fabric, stitch and seam type, needle, thread and machine setting. Nowadays fine fabrics are very popular in apparel industry. What garment manufacturers can do to improve the quality of garments is to use better sewing threads, improved machinery, better garment design and better trained personel. The use of better sewing thread would appear to be easiest, least expensive option. We must choice suitable sewing thread for seam type, sewing machine, fabric and apparel type. Sewing thread quality is one of the primary requirements for production of high seam quality in apparel. So that we must choice suitable sewing thread for seam type, sewing machine, fabric and apparel type. Both sewing thread and fabric are standing extremely high heat and pressure during sewing process. The reason for this is the friction between fabric and needle during the sewing. High needle heat causes fabric damages. The physical, mechanical and finishing (lubrication etc) properties of sewing threads are very important for good seam performance. In this project, a measurement system for analysis the forces acting on the sewing threads and the heat of sewing needle in a lockstitch machine was established in order to determined sewing thread properties.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9051
Koleksiyonlarda Görünür:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
360465.pdf2.92 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons