Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8950
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorGül, Mutlu-
dc.contributor.authorKorkut, Nurdan Deveci-
dc.date.accessioned2020-02-17T07:04:13Z-
dc.date.available2020-02-17T07:04:13Z-
dc.date.issued2019-07-18-
dc.identifier.citationKorkut, N. D. (2019). Batıda hadise dair kaleme alınan Almanca akademik çalışmalar. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/8950-
dc.description.abstractBatıda Hadise Dair Kaleme Alınan Almanca Akademik Çalışmalar Avrupa’nın Almanca konuşulan çeşitli ülkelerinde genelde İslâm’a özelde ise hadise dair birçok çalışma kaleme alınmıştır. 18. asır gibi erken sayılabilecek tarihlerden itibaren günümüze kadar sayısız İslâm araştırmaları yapılmıştır. Şüphesiz Almanca hadise dair akademik çalışmaların en yoğun kaleme alındığı ülke Almanya’dır. Bu çalışmalar ekserî olarak oryantalist ve az sayıda müslüman akademisyen tarafından yazılmıştır. Bu çalışmamızda Batıda hadise dair kaleme alınan Almanca akademik kitaplar, tezler, makaleler, sempozyum çalışmaları ve ansiklopedi maddelerinden oluşan bilimsel çalışmaları tespit edip, incelemeye çalıştık. Bizzat ulaşabildiğimiz çalışmaları kronolojik olarak kısaca tanıtarak, yoğunlaştıkları konuları, özellikleri, müellifleri, yayımlandığı dergi, yayım yeri ve tarihi v.b açılardan tanıtmaya çalıştık. Tezimizin son kısmında içeriğine ulaşamadığımız çalışmaların listesine yer verdik.tr_TR
dc.description.abstractAcademic Studies on Hadith that written in German Language in the West In the European countries where German is spoken, generally, many studies have been done on hadiths of Islam. From the early times, like the 18th century, until now, there has been countless research on Islam. For sure, much of the academic studies on German hadiths have been done in Germany. These studies are usually Orientalist, and very few have been done by Muslim academicians. In this study, we tried to identify and examine scholarly studies on hadith that were written using Western academic books, theses, articles, symposium works, and encyclopedia entries written in German. We tried to, briefly and chronologically, introduce the studies that we could personally find via their topics of focus, characteristics, authors, in which journal they were published, place and date of publication, etc. In the final section of our thesis, we list the studies that we could not attain.en_US
dc.description.sponsorshipTürkiye Diyanet Vakfıtr_TR
dc.format.extentXIII, 153 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherBursa Uludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectAlman oryantalizmitr_TR
dc.subjectGerman orientalismtr_TR
dc.subjectBatıtr_TR
dc.subjectHadis çalışmalarıtr_TR
dc.subjectSünnettr_TR
dc.subjectWesten_US
dc.subjectProphetic traditionen_US
dc.subjectStudies on hadithen_US
dc.titleBatıda hadise dair kaleme alınan Almanca akademik çalışmalartr_TR
dc.title.alternativeAcademic studies on Hadith that written in German language in the Westen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentBursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Hadis Bilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
nurda DEVECİ KORKUT.pdf2.13 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons