Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8950
Title: Batıda hadise dair kaleme alınan Almanca akademik çalışmalar
Other Titles: Academic studies on Hadith that written in German language in the West
Authors: Gül, Mutlu
Korkut, Nurdan Deveci
Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Hadis Bilim Dalı.
Keywords: Alman oryantalizmi
German orientalism
Batı
Hadis çalışmaları
Sünnet
West
Prophetic tradition
Studies on hadith
Issue Date: 18-Jul-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Korkut, N. D. (2019). Batıda hadise dair kaleme alınan Almanca akademik çalışmalar. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Batıda Hadise Dair Kaleme Alınan Almanca Akademik Çalışmalar Avrupa’nın Almanca konuşulan çeşitli ülkelerinde genelde İslâm’a özelde ise hadise dair birçok çalışma kaleme alınmıştır. 18. asır gibi erken sayılabilecek tarihlerden itibaren günümüze kadar sayısız İslâm araştırmaları yapılmıştır. Şüphesiz Almanca hadise dair akademik çalışmaların en yoğun kaleme alındığı ülke Almanya’dır. Bu çalışmalar ekserî olarak oryantalist ve az sayıda müslüman akademisyen tarafından yazılmıştır. Bu çalışmamızda Batıda hadise dair kaleme alınan Almanca akademik kitaplar, tezler, makaleler, sempozyum çalışmaları ve ansiklopedi maddelerinden oluşan bilimsel çalışmaları tespit edip, incelemeye çalıştık. Bizzat ulaşabildiğimiz çalışmaları kronolojik olarak kısaca tanıtarak, yoğunlaştıkları konuları, özellikleri, müellifleri, yayımlandığı dergi, yayım yeri ve tarihi v.b açılardan tanıtmaya çalıştık. Tezimizin son kısmında içeriğine ulaşamadığımız çalışmaların listesine yer verdik.
Academic Studies on Hadith that written in German Language in the West In the European countries where German is spoken, generally, many studies have been done on hadiths of Islam. From the early times, like the 18th century, until now, there has been countless research on Islam. For sure, much of the academic studies on German hadiths have been done in Germany. These studies are usually Orientalist, and very few have been done by Muslim academicians. In this study, we tried to identify and examine scholarly studies on hadith that were written using Western academic books, theses, articles, symposium works, and encyclopedia entries written in German. We tried to, briefly and chronologically, introduce the studies that we could personally find via their topics of focus, characteristics, authors, in which journal they were published, place and date of publication, etc. In the final section of our thesis, we list the studies that we could not attain.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8950
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
nurda DEVECİ KORKUT.pdf2.13 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons