Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8910
Title: Trombolitik tedavi uygulanan akut miyokard enfarktüslü hastalarda reperfüzyon'un değerlendirilmesinde troponin-t 'nin değeri
Other Titles: The value of troponin-t in the evaluation of reperfusion in patients with acute myocardial infarction undergoing thrombolytic therapy
Authors: Kumbay, Ethem
Serçelik, Alper
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kardiyoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Kardiyoloji
Cardiology
Akut miyokard enfarktüs
Acute myocardial infarction
Troponin-t
Issue Date: 1997
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Serçelik, A. (1997). Trombolitik tedavi uygulanan akut miyokard enfarktüslü hastalarda reperfüzyon'un değerlendirilmesinde troponin-t 'nin değeri. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Trombolitik Tedavi Uygulanan Akut Miyokard Enfarktüslü Hastalarda Reperfüzyon'un Değerlendirilmesinde Troponin-T 'Nin Değeri Akut miyokard enfarktüsünde trombolitik tedavi, standart bir tedavi haline geldikten sonra, bu tedavinin etkinliğinin değerlendirilmesine yönelik çalışmalar önem kazanmıştır. Bu çalışma, son yıllarda AMI tanısında spesifik bir belirleyici olan Tn-T'nin, reperfüzyonun belirlenmesindeki değerinin tesbiti amacı ile yapılmıştır. Çalışma, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Kliniğine kabul edilip, transmural AMI tanısı konan 50 hasta üzerinde yapıldı. Hastaların 27'sine trombolitik tedavi uygulandı. Çeşitli nedenlerle trombolitik tedavi uygulanamayan 23 hasta kontrol grubu oiarak alındı. Trombolitik tedavi uygulanan hastalardaki rekanalizasyon, trombolitik tedavi uygulanamayanlara göre anlamlı derecede yüksek bulundu. Trombolitik tedavi ile rekanalizasyon sağlanan hastalarda, sağlanamayanlara göre CK-MB piki ile birlikte Tn-T piki de anlamlı derecede erkendi. İki enzimin pik zamanları arasinda anlamlı fark saptanmadı. Rekanalizasyon sağlanan hastalarda Tn-T artışı, rekanalizasyon sağlanamayan hastalara göre özellikle ilk 12 saat anlamlı derecede yüksek bulundu. Bu bulgu trombolitik tedavi sonrasi ilk saatlerde yapılacak Tn.T ölçümlerinin yararlı, olabileceğini düşündürmüştür. Trombotik tedavi ile rekanalizasyon sağlanan hastalarda sağlanamayanlara göre erken dönemde ağrıda azalma ve reperfüzyon aritmileri daha yüksek oranda saptanmış olmakla birlikte iki grup arasındaki fark anlamlı. Trombolitik tedavi ile rekanalizasyon sağlanan hastalarda sağlanamayanlara göre erken dönemde ağrıda azalma ve reperfüzyon aritmileri daha yüksek oranda saptanmış olmakla birlikte iki grup arasındaki fark anlamlı bulunmadı. ST segment yüksekliğinde erken dönemdeki azalma ise, iki grup arasında anlamlı derecede farklı bulundu. AMI tanısında CK-MB ve Tn-T'nin sensivitesinin ilk 24 saat aynı, ancak 36 saatten sonra Tn-T'nin sensivitesinin daha yüksek olduğu saptandı. Tn-T'nin AMI'nün subakut döneminde en az 7 gün % 100 sensivite ile tanıda yardımcı olduğu tesbit edildi. Bu çalışmada, Tn-T'nin trombolitik tedavi uygulanan AMI'lü hastalarda rekanalizasyonun değerlendirilmesinde ve AMI'nün erken tanısında olduğu kadar, subakut döneminde de kullanılabilecek yararlı bir belirleyici olduğu kanaatine varılmıştır.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8910
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
494706.pdf1.48 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons