Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8887
Title: Kamu yönetiminde performans değerlendirme ve Emniyet Teşkilatında uygulanması
Other Titles: Performance evaluation in public management and being applied to Police Organization
Authors: Parlak, Bekir
Güneş, İsmail
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Kamu Yönetimi Anabilim Dalı.
Keywords: Performans yönetimi
Suçlarla mücadele
Performans değerlendirme
Değerlendirme
Toplum Destekli Polislik
Performance management
Struggling against crimes
Performance evaluation
Assessment
Community Policing
Issue Date: Apr-2006
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Güneş, İ. (2006). Kamu yönetiminde performans değerlendirme ve Emniyet Teşkilatında uygulanması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Etkili her organizasyonun hedeflerine ulaşabilmesi için performansı izlemesi başarının anahtar kavramlarından birisidir. Örgütün başarısının devamı, çalışanlarının başarısına bağlıdır. Bu nedenle, üst düzey yöneticilerden en alt çalışanlara kadar örgütün her üyesi belirli bir ölçünü üzerinde başarı göstermelidir. Halkın huzur ve güvenliği için hizmet eden Emniyet Teşkilatında Performans Yönetimi, hizmetlerin kalitesi ve standartların arttırılmasına odaklanarak suça ve suçlulara karşı daha etkili mücadele edip suçları azaltmayı hedeflemektedir. Polis hizmetlerinin modernizasyonu ve standartlarının attırılması açısından, Toplum Destekli Polislik ve Polisin Adli Kapasitesinin güçlendirilmesi Emniyet Teşkilatının temel ilkeleri haline gelmiştir. Bu çalışmayı yapmaktaki başlıca amaç Türk kamu kurum ve kuruluşlarında uygulanmakta olan performans değerlendirme sistemlerinin geliştirilerek modern yönetim yaklaşımlarına dayalı uluslar arası standartlara ulaştırılabilmesi için örnek bir model oluşturmaktır. Olay yeri inceleme gibi uzman personelin istihdam edildiği birimlerde performans değerlendirmesinin çok güç olduğu bir gerçektir. Bu çalışma özellikle çok ayrıntılı işlemlerin yapıldığı birimlerde de değerlendirmenin yapılabileceği gerçeğini ortaya koymaktadır. Kamu Yönetiminde Performans Değerlendirme ve Emniyet Teşkilatında Uygulanması başlığı altında hazırlanmış olan bu tez üç ana bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde performans kavramı ve tanımı, performans değerlendirmenin tarihsel gelişimi incelenmiş, performans değerlendirme yöntemleri, performans gösterge kriterleri, değerlendirme süreçleri, hakkındaki konularda ayrıntılı bilgilere yer verilmiştir. İkinci bölümde, Kamu sektöründe performans değerlendirme yöntemleri incelenmiştir. Üçüncü bölümde, Türk Polis Teşkilatında performans yönetimi ve Bursa Olay Yeri İnceleme Ve Kimlik Tespit Şube Müdürlüğünde gerçekleştirilmiş bir alan çalışması örneği verilmiştir.
Monitoring performance is one of the key concepts of achievement for every effective organisation in order to able to hit its’ targets. The persistence of the organisation’s achievement depends on workers’ success. Therefore, every member of the organisation from the chief officers to the lowest grade workers must drive a success over a certain measure. Performance management in Police Organisation which serve for Public Peace and Security objects to reduce crimes by struggling more effective against crime and criminals by focusing on raising standards and quality of service. In order to modernise the Police service and raise its’ standards, Community Policing and Strengthening the Police Forensic Capacity have been taken place as basic principles for Police Organisation. The main purpose of doing this work is make up a sample model by developing the performance evaluation systems are being applied in Turkish Public Establishment and Organisation in order to reach them to international standards based on modern management approaches. It is a fact that performance evaluation is very hard in some units where expertise stuff are employed as in Crime Scene Investigation Unit. This work especially puts forward the fact that the assessment can be done in units where detailed processes are made. The Master’s Degree Thesis prepared with the title of Performance Evaluation in Public Management and being applied to Police Organisation has been formed by three main parts. In the first part, performance term, historical development of performance assessment were examined and some detailed information was given on performance evaluation methods, criteria of performance indicators, evaluation progresses. In the second part, the performance evaluation methods in Public Sector were examined. In the third part, Performance Management in Turkish National Police Organisation and a field-work sample was given that took place in Crime Scene Investigation and Identification Division of Bursa Police Department.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8887
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
187770.pdf1.96 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons