Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8865
Title: Değişen işgücünün yapısı ve Arçelik örneği
Other Titles: Structure of changing work force and Arcelik sample
Authors: Tokol, Aysen
Kalın, Ömer
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı.
Keywords: Arçelik
Değişim
Esnek çalışma
Teknoloji
Teknoloji kullanımı
Yeni teknolojiler
İş gücü
İş gücü piyasası
Change
Flexible working
Technology
Technology utilization
New technologies
Manpower
Labour market
Issue Date: 2004
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kalın, Ö. (2004). Değişen işgücünün yapısı ve Arçelik örneği. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8865
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
147980.pdf9.62 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons