Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8853
Title: Elektronik ticaret ve vergilendirilmesi
Other Titles: E-commerce and taxataion of e-commerce
Authors: Erdem, Metin
Sezer, Ali
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Maliye Anabilim Dalı/Mali Hukuk Bilim Dalı.
Keywords: Elektronik ticaret
Vergilendirme
Küresel
Vergi Hukuku
Electronic
Taxation commerce
Tax law
Global
Issue Date: 2006
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Sezer, A. (2006). Elektronik ticaret ve vergilendirilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bugün Ticaretin tanımı yeniden yapılmış ve pazar kavramına değişik boyutlardan yaklaşılmak zorunda kalkınmıştır. Bunun sebebi sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçişte geleneksel ticaretin yerini artık elektronik ticaretin almış olmasıdır. internet üzerinden yürütülen elektronik ticaret, ulusal sınırlara bağlı olmayan küresel bir ortamda gerçekleştirilmektedir. Elektronik ticaret özellikle internet teknolojisindeki gelişmelere bağlı olarak 1998 yılından itibaren hızlı bir artı§ göstermiştir. Günümüzde uluslararası ticaretin yeni kalıbı olarak düşünülen e-ticaretin ilgili ülkelere üstünlük sağladığı ve buna yatırım yapan ülkelerin daha kazançlı çıkacağı göz ardı edilemeyecek bir gerçektir. İnternet’in sözünü ettiğimiz küresel doğası, uluslararası vergilendirme alanında kabul edilmiş bulunan kaynak ilkesi, vergilendirme yetkisi, ikametgah ve iş yeri kavramlarının elektronik ticaretin ışığında yeniden gözden geçirilmesini gerektirmektedir.
Today the concept of commerce has been redefined and it has been inevitable to examine the concept of market from different points of views. The reason of this is that electronic commerce has been getting the place of traditional commerce in transition from industry society to information society. Electronic commerce over Internet is carried on a global environment which is not limited by national boundaries. Electronic commerce has shown very fast increases since 1998 depending on the developments in internet technology. Today, it is an important reality that e-commerce as a new type of international trade brings comparative advantages to the particular countries. The global nature of Internet requires that the existing international taxation rules, such as source, jurisdiction, residency and permanent establishment, should be substantially revised in light of electronic commerce.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8853
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
188394.pdf4.32 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons