Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8846
Title: Kıkırdak şekillendirilmesinde Oktil-siyanoakrilat'ın kullanımı ve etkinliklerinin sütür materyalleri ile karşılaştırılması
Other Titles: The use of Octyl-2-cyanoacrylate in cartilage reshaping and comparison its effectivity to suture materials
Authors: Özbek, Serhat
Özyurtlu, Mustafa
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı.
Keywords: Siyanoakrilat
Sütürler
Kıkırdak şekillendirme
Tavşan kulağı kıkırdağı
Cyanoacrylate
Suture materials
Cartilage reshaping
Rabbit ear cartilage
Issue Date: 2011
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Özyurtlu, M. (2011). Kıkırdak şekillendirilmesinde Oktil-siyanoakrilat'ın kullanımı ve etkinliklerinin sütür materyalleri ile karşılaştırılması. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Burnun alt üçte ikisinin iskelet kısmını ve kulak iskeletinin tamamını oluşturan kıkırdak dokular rinoplasti ve otoplasti ameliyatlarında yeniden şekillendirilmektedirler. Kıkırdak doku elastikiyeti nedeniyle 3 boyutlu olarak kolayca şekillendirilebilmekte, ancak yeni şekil verilmiş halini herhangi fikse edici bir materyal kullanılmadığında koruyamamaktadır. Bunu sağlamak amacıyla çeşitli fikse edici materyaller kullanılmaktadır. Bazen tek kıkırdağın şeklinin 3 boyutlu değiştirilmesinin yanında, birden fazla kıkırdağın bir araya getirilmesi gereken durumlar da söz konusu olabilmektedir. Yine bunu sağlamak amacıyla birleştirici materyallere ihtiyaç duyulur. Her iki durumda da günümüzde en çok sütür materyalleri kullanılmaktadır.Kıkırdak şekillendirmede sütür materyalleri erimeyen-kalıcı (örn. prolen) sütür materyalleri ya da eriyebilen dikişler (örn. PDS) kullanılmaktadır. Pek çok cerrah yeniden şekillendirilmiş olan kıkırdak çatının yapısının kullanılan eriyebilir sütürün erimesi sonrası bozulabileceği endişesiyle, erimeyen sütür tercih etmektedir. Bununla beraber erimeyen dikişin kullanılması sonrasında palpabilite, ekstruzyon, yabancı cisim reaksiyonu ve infeksiyon gibi postoperatif problemlerle karşı karşıya kalınabilmektedir.Bu çalışma cerrahinin pek çok dalında çeşitli dokularda doku yapıştırıcısı olarak kullanılan 2-octyl cyanoacrylate (Dermabond) un deneysel tavşan kulağı kıkırdak iskelet modeli oluşturmadaki etkinliğini göstermek ve PDS, prolen sütürleri ile aynı şekilde hazırlanmış olan kıkırdak iskeletlerle karşılaştırmasını göstermek amacıyla yapılmıştır.
Most common surgical procedures in plastic surgery those require cartilage grafting and cartilage reshaping are rhinoplasty and otoplasty. The elasticity allows to reshape the cartilage tissue easily but it can not maintain the new shape without a fixation material. In order to change convexity-concavity of the cartilages and fixing the cartilage to each other , there are different materials those have been used. Suture materials are the most common materials used for these purposes.The suture materials those are used in cartilage reshaping can be absorbable or non-absorbable. Many surgeons prefer non-absorbable suture materials rather than absorbable sutures in order to get permanent and long-lasting results. However there are some problems with non absorbable sutures ; such as suture palpability , extrusion , foreign body reaction and infection.The aim of this study is to see the effectivity of 2-octyl cyanoacrylate (Dermabond ) in cartilage reshaping and to compare its effectivity to suture materials (polypropylene, polydioxanone) in an experimental rabbit ear model in which the cartilage is reshaped and fixed.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8846
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
307334.pdf7.74 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons