Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8837
Title: Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki Karabağ sorunu
Other Titles: The Karabakh problem between Azerbaijan and Armenia
Authors: Çiftçi, Cafer
Allahverdiyev, Tahir
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Anabilim Dalı/Tarih Bilim Dalı.
Keywords: Karabağ
Azerbaycan
Ermenistan
Dağlık Karabağ
Karabakh
Azerbaijan
Armenia
Nagorno-Karabagh
Issue Date: 2-Mar-2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Allahverdiyev, T. (2010). Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki Karabağ sorunu. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Temeli eskilere dayanmakla birlikte, 1988 yılından başlayan Ermenistan Azerbaycan Dağlık Karabağ sorunu 1990 yılından itibaren savaşa dönüşmüştür. 1994 yılına kadar süren çatışmalar sonucu çok sayıda insan ölmüş ve yaralanmış, binlerce Azerbaycanlı Ermeniler tarafından yaşadıkları yerlerden sürülmüştür. Azerbaycan topraklarının %20'si Ermenistan'ın işgali altında kalmıştır. Sorunun başlangıcından bugüne kadar yürütülen görüşmeler sonucu barış elde edilememiştir.Bu çalışmada Karabağ'ın tarihi incelenmiş, Karabağ sorunun ortaya çıkışı, sorunun savaşa dönüşmesi ve barış için uluslararası örgütlerin girişimleri değerlendirilmiştir. Bölgesel uluslararası bir sorun haline dönüşmüş olan Karabağ sorunu karşısında bölge devletlerinin ve uluslararası kuruluşların tutumları incelenerek Azerbaycan'ın atması gereken adımlar konusunda öneriler sunulmuştur.Uzun süreden beri kalıcı, barışçıl bir çözüm bulunamayan Karabağ sorununun bir an önce siyasal yollardan çözümlenmesi Azerbaycan ve Ermenistan'la birlikte bölgesel barışa da katkı sağlayacaktır.
Although its past has consisted in the old years, in 1988 with the beginning of Armenia Azerbaijan Nagornıy Karabakh problem from the year of 1990 has changed into the war. As a result of clashes until 1994 a lot of people died and were injured, thousands of Azerbaijanians have been driven away from their lands by Armenians. %20 of Azerbaijan lands has been under military occupation of Armenia. Talks that have been held from the beginning of the problem have not made peace.In this study the history of Karabakh has investigated, the creating of the problem of Karabakh , the problem changing into the war and fort he peace the enterprises of international organizations have evaluated. The Karabakh problem has become a regional and international problem so attitudes of regional states and international organizations about the problem have been investigated too and there have been given suggestions on further steps of Azerbaijan.The Karabakh problem hasn?t found its lasting peaceful solution yet. So a sooner political solution of problem will make contribution to the regional peace together with Azerbaijan and Armenia.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8837
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
311091.pdf3.03 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons