Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8833
Title: Endokrin bozucular
Other Titles: Endocrine disruptors
Authors: Yeşilkaya, Ediz
Keywords: Endokrin bozucular
Üreme sistemi
Çocuk
Endocrine disruptors
Reproductive system
Child
Issue Date: 2008
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yeşilkaya, E. (2008). "Endokrin bozucular". Güncel Pediatri, 6(2), 76-82.
Abstract: Endokrin bozucular, endokrin sistem tarafından sentezlenen endojen kimyasalların aktivitelerini bir şekilde taklit ettikleri, blokladıkları ya da değiştirdikleri için özel ilgi konusudurlar. Diğer birçok organın yanında, özellikle üriner sistemi ve tiroid bezlerini etkilemektedirler. Endokrin bozucu kimyasallar östrojen ve androjen reseptörleri ile reaksiyona girip, endojen hormonların agonist ya da antagonistleri olarak etki gösterebilirler. Son on yılda reprodüktif organ anomalileri, testiküler kanser, erkek doğum oranlarında azalma ve semen kalitesinde düşme rapor eden birçok çalışma yayınlanmıştır. Bu derlemede, endokrin bozucuların reprodüktif sağlık üzerine olan etkileri yakın döneme ait literatür ışığında tartışılmıştır.
Endocrine disruptors are of special interest because they mimic, block, or in some way alter the activity of endogenous chemicals that are synthesized by the endocrine system. Besides many other organs, they especially affect the urinary system and the thyroid glands. Endocrine-disrupting chemicals are typically identified as compounds that can interact with oestrogen or androgen receptors and thus act as agonists or antagonists of endogenous hormones. During the last decade, numerous studies have been published, reporting an increase in reproductive organ anomalies, as well as in testicular cancer, and a decline in the relative number of male births, and in semen quality. In this review, the effects of endocrine distruptors on the reproductive health are discussed in the light of the recent literature.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/905304
http://hdl.handle.net/11452/8833
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Appears in Collections:2008 Cilt 6 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6_2_6.PDF80.78 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons