Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8819
Title: Nilüfer Halk Sağlığı Eğitim Araştırma ve Uygulama Bölgesinde 20 yaş ve üzeri kadınlarda fazla kiloluluk ve şişmanlık prevalansı ile etkileyen etmenler
Other Titles: The prevalance of overweight, obesity and the affecting factors in women older than 20 years and resident in Nilüfer Public Health Training, Research and Application District
Authors: İrgil, Emel
Utku, Meriç Arzu
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Halk Sağlığı Anabilim Dalı.
Keywords: Kadın
Risk faktörleri
Kilo fazlalığı
Obezite
Women
Risk factors
Overweight
Obesity
Issue Date: 2011
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Utku, M. A. (2011). Nilüfer Halk Sağlığı Eğitim Araştırma ve Uygulama Bölgesinde 20 yaş ve üzeri kadınlarda fazla kiloluluk ve şişmanlık prevalansı ile etkileyen etmenler. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Obezite hem dünya genelinde hem de ülkemizde sıklığı gittikçe artan önemli bir halk sağlığı sorunudur. Bu çalışmanın amacı, Nilüfer Halk Sağlığı Eğitim Araştırma ve Uygulama Bölgesi'nde 20 yaş ve üzeri kadınlarda aşırı kiloluluk ve obezite prevalansı ile etkileyen etmenleri saptamaktır.Bu araştırma 1 Ocak 2010- 15 haziran 2010 tarihleri arasında Bursa ili Nilüfer İlçesi'ndeki Nilüfer Halk Sağlığı Eğitim Araştırma ve Uygulama Bölgesi Koordinatörlüğü'ne bağlı, kentsel, yarı kentsel ve kırsal yapıdaki 13 mahallede ve toplam 905, 20 yaş ve üzeri kadınla gerçekleştirilmiş kesitsel bir araştırmadır.Araştırmaya katılan kadınlarla yüz yüze görüşülerek 37 sorudan oluşan ve içerisinde demografik durum, sosyoekonomik durum, fiziksel aktivite, beslenme alışkanlıkları ve obeziteyi etkilediği düşünülen etmenlerle ilgili anket formu dolduruldu. Kadınların boy ve kilo ölçümleri yapılarak, BKİ'i hesaplandı. Araştırma verileri SPSS (versiyon 13.0) istatistik programı ile değerlendirildi.Çalışmamızda fazla kiloluluk prevalansının %29,2, obezite prevalansının %34,5 olduğu görüldü ve obezitenin kadınların yaş grupları, öğrenim durumları, medeni durumları, iş durumları, doğum sayıları, sürekli hastalık durumları, kendileri ile ilgili beden algıları, tartılma durumları, kardeşlerinin şişmanlık durumları, adet görme durumları, günlük aktivite durumları, televizyon izleme durumları, kaç öğün yemek yedikleri, ana öğünleri atlama durumları, kendilerini genelde nasıl hissettikleri, üzüntülü ya da sevinçliyken yemek yeme durumları, misafir günlerine gitme, yağda kızartılan besinleri kaç günde bir tükettikleri ile ilişkili olduğu bulunmuştur.Obezite dünyada olduğu gibi ülkemizde de epidemi olarak kabul edilmektedir. Kadınlardaki obezite prevalansının yüksekliği hem kronik hastalıklara neden olması hem de yaşam kalitesini bozması nedeniyle önemlidir. Obeziteden korunmak için, önlenebilir risk faktörlerinin (diyet ve fiziksel aktivite v.b.) hayatın erken dönemlerinden itibaren aile, okul, toplum, devlet ve medya kanalıyla eğitimi ve kontrolü gerekmektedir.
Obesity has been increasing in both all around the world and in our country and it becomes an important public health problem. The purpose of this study is to estimate the prevalence of overweight, obesity and the affecting risk factors in women who are older than 20 yeras in Nilüfer Public Health Training, Research and Application District.This is a cross-sectional study, which was done between 1 January 2010 and 15 June 2010 in Bursa Nilüfer district which is connected to Nilüfer Public Health Training, Research and Application District Coordination and which is made of 13 neighbourhood; consisting of urban, half urban, and rural areas in 905 woman who are older than 20 years old.I have interviewed face to face with the women who has participated the study and filled the questionnaire which was made of 37 questions . In the questionnaire, there was demographic parameters, socio-economic status, physical activity status, nutritional habits and obesity-related factors. The height and weight of the children were measured and BMI was calculated. The data of the study was evaluated with SPSS (version 13.0) statistic programme.In this study, the prevalence of owerweight was found 29.2% and the prevalence of obesity was found 34.5%. It was found out that obesity was related with age group, educational level, marital status, occupational status, number of birth, chronic illnesses, body perception, being weighed, presence of obesity in sisters and brothers, the mensturation status, daily activity status, watching television status, the number of daily meals they have, the number of meals they skip in a day, psychological factors, being in a good or bad mood the eating behaviour, visiting the neighbours, and the frequency of consuming fried foods.Obesity is accepted as an epidemic both in Turkey and in the world. High prevalence of obesity in women causes both chronic illnesses and affects the life quality in a negative way. That's why it is very important.In order to prevent obesity, the preventable risk factors (diet, physical activity levels, etc) should be controlled and thaught in the early years of life in family environment, at school, by the government, and by the help of the media.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8819
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
307331.pdf821.38 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons