Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8816
Title: Eğitimde stratejik planlama meslek lisesi ve genel lise uygulamaları
Other Titles: Strategic planning in education vocational and general high school applications
Authors: Sarıtaş, Mustafa
Aydın, Hakan
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı/Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı.
Keywords: Stratejik plan
Strateji
Planlama
Eğitim
Memnuniyet
Strategic plan
Strategy
Planing
Educaton
Satisfaction
Issue Date: 22-Jan-2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Aydın, H. (2010). Eğitimde stratejik planlama meslek lisesi ve genel lise uygulamaları. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu araştırmanın amacı, Stratejik Planın, Milli Eğitim Bakanlığı `na bağlı Ortaöğretim Kurumları'nda nasıl hazırlandığını incelemek, Meslek Lisesi ve Genel Lise Stratejik Planlarını karşılaştırarak, farklılıklarını ortaya çıkarmak ve yapılacak uygulama çalışmaları ile sürece katkı sağlamaktır.Çalışma Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bağlı iki farklı öğretim kurumunun stratejik planının kurumların kendi bünyesinde oluşturularak karşılaştırılması, farklılıkların ve ortak noktaların neler olduğunun belirlenmesi anlamında yapılan ilk çalışma olması sebebiyle önem arz etmektedir.Araştırmada ilk olarak öğretim kurumlarında stratejik plan hazırlama seminerine katılan öğretmenlerden iki ekip oluşturulmuş ve ekiplerin çalışma takvimi çıkarılmıştır Genel mevzuat taraması ve mevcut durum tespitinin ardından düzenlenen çalışmada bu kurumların paydaşlarının tespiti yapılmıştır. Ardından Bursa ili, Yıldırım Ticaret Meslek Lisesi ve Bursa ili, Nilüfer Ali Karasu Lisesi'nde; farklı sınıf seviyelerinden ve farklı bölümlerden seçilen toplam 397 öğrenci, 331 veli, farklı branşlarda 88 öğretmen ve farklı büyüklükteki 103 işletmeye Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Araştırma ve Geliştirme Dairesi tarafından hazırlanarak okullara gönderilen memnuniyet anketleri uygulanmıştır. Anketlerin uygulanmasının ardından her iki kurumda da GZFT (güçlü-zayıf-fırsat-tehdit) analizleri uygulanmıştırSonuç olarak iki farklı statüdeki öğretim kurumunda yapılan bu çalışma ile ; her ikisi de Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ortaöğretim kurumları olmasına rağmen iki okuldaki paydaşların okullarından memnuniyet düzeylerinin birbirinden farklı olduğu görülmüştür. Bu sebeple aynı ilde eğitim veren iki okulun, bulunduğu ilçeler arası sosyoekonomik farklılıklar, okulların öğrenci aldıkları çevre ve ilköğretim okullarının yapısı, kurumlarda öğrenim gören öğrenci ve velilerinin okullarından beklentileri gibi etkenlerin memnuniyet düzeyini belirlerken göz önünde bulundurulması kanısına varılmıştır. Memnuniyet düzeylerine etki eden bu faktörlerin, bu verilerle oluşturulacak stratejik planı da birbirlerinden farklı kılacağı ve okulların stratejik planlarının kendilerine özgü olacağı sonucu çıkarılmıştır.
The aim of this research is to examine how it is prepared at secondary school, to detect the differences between the plans of Vocational High School and the plans of general High Scool by comparing them and to be useful at this process which will be done.This research is important because it is a first research which is done by preparing and comparing two different High School and it determines their similarities and their differences.Two groups were composed of teachers who joined seminars about Preparing Strategic Plan and working plans are formed. The general research of regulations were done and the participants were determined at this process which was done after finding out the present sitution. Then, 397 students from different classes and levels in Bursa Yıldırım Trade High School and Ali Karasu High School, 331 parents, 88 teachers from different branches and 103 different busines enterprises were given questionaries which has been prapered by the Research and Development Department of The Ministry of Education. After these questionaries, SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) analyzes were performed at both schoolsAs a result, by means of this study in two different educational instutions, it is seen that the satisfaction level of participants from two schools is different from each other although both of them are secondary schools of ministry, National Education, therefore, it is seen that, while determining the satisfaction level, it is important to take into consideration the socioeconomical differences in districts of the two schools in the same city, the stucture of the pirimary schools and the environments of the students, the expectations of the students and parents from their schools.Furthermare, the result is that these factory concerning the satisfaction levels maket he strategic plan based on these data different and that the strategic plans of schools are peculiar to themselves.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8816
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
311072.pdf743.58 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons