Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/8788
Başlık: Çocukluk çağında retinitis pigmentosa: Bir olgu sunumu
Diğer Başlıklar: Retinitis pigmentosa in childhood: A case report
Yazarlar: Tığ, Ufuk Şahin
Kendir, Fadime
Ayata, Ali
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı/Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı.
Eren, Erdal
Anahtar kelimeler: Retinitis pigmentoza
Çocuk
Görme kaybı
Retinitis pigmentosa
Child
Blindness
Yayın Tarihi: 2008
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Eren, E. vd. (2008). "Çocukluk çağında retinitis pigmentosa: Bir olgu sunumu". Güncel Pediatri, 6(1), 43-46.
Özet: Retinitis pigmentoza (RP), birçok sendromla birlikte bulunabilen ve ilerleyici görme kaybıyla seyreden bir hastalıktır. Bu nedenle erken tanısı önemlidir. Halen tedavisi bulunmayan bu hastalığın tanısı, iyi bir anamnez ve oftalmolojik muayene ile konulabilmektedir. Bu yazıda bir olgu sunularak RP’ye yaklaşım, tanı ve tedavi yolları anlatılmıştır.
Retinitis pigmentosa (RP) is characterized by progressive loss of vision and accompanied by many syndromes. Therefore, early diagnosis is very important in RP. Now, definitive treatment of RP is not available. Diagnosis is performed with good medical history and ophthalmolojical examination. We present a patient with RP and describe diagnosis, treatment and approach to this disease.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/905333
http://hdl.handle.net/11452/8788
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Koleksiyonlarda Görünür:2008 Cilt 6 Sayı 1

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
6_1_8.PDF130.84 kBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons