Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8788
Title: Çocukluk çağında retinitis pigmentosa: Bir olgu sunumu
Other Titles: Retinitis pigmentosa in childhood: A case report
Authors: Tığ, Ufuk Şahin
Kendir, Fadime
Ayata, Ali
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı/Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı.
Eren, Erdal
Keywords: Retinitis pigmentoza
Çocuk
Görme kaybı
Retinitis pigmentosa
Child
Blindness
Issue Date: 2008
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Eren, E. vd. (2008). "Çocukluk çağında retinitis pigmentosa: Bir olgu sunumu". Güncel Pediatri, 6(1), 43-46.
Abstract: Retinitis pigmentoza (RP), birçok sendromla birlikte bulunabilen ve ilerleyici görme kaybıyla seyreden bir hastalıktır. Bu nedenle erken tanısı önemlidir. Halen tedavisi bulunmayan bu hastalığın tanısı, iyi bir anamnez ve oftalmolojik muayene ile konulabilmektedir. Bu yazıda bir olgu sunularak RP’ye yaklaşım, tanı ve tedavi yolları anlatılmıştır.
Retinitis pigmentosa (RP) is characterized by progressive loss of vision and accompanied by many syndromes. Therefore, early diagnosis is very important in RP. Now, definitive treatment of RP is not available. Diagnosis is performed with good medical history and ophthalmolojical examination. We present a patient with RP and describe diagnosis, treatment and approach to this disease.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/905333
http://hdl.handle.net/11452/8788
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Appears in Collections:2008 Cilt 6 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6_1_8.PDF130.84 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons