Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8787
Title: Akciğerin dev kist hidatiği
Other Titles: Giant hydatid cyst of the lung
Authors: Korkmaz, Mevlüt
Bükülmez, Ayşegül
Doğru, Ömer
Köken, Reşit
Şen, Tolga Altuğ
Kundak, Afşin
Ovalı, Fahri
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı/Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı.
Melek, Hamide
Keywords: Kist hidatik
Akciğer
Hydatid cyst
Lung
Issue Date: 2008
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Melek, H. vd. (2008). "Akciğerin dev kist hidatiği". Güncel Pediatri, 6(1), 40-42.
Abstract: Kist hidatik hastalığı, Türkiye’de ve dünyada insan ve hayvan sağlığını tehdit eden paraziter bir hastalıktır. Parazit başta karaciğer ve akciğer olmak üzere tüm organ ve dokularda giderek büyüyen kistlere yol açar. Çocuklarda en sık yerleştiği organ akciğerdir. Akciğerin elastik dokusundan dolayı büyük boyutlara ulaşır ve daha erken dönemde tanınır. Akciğer kist hidatik hastalığının tanısında radyolojik görüntüleme, özellikle tomografi önemlidir. Bu yazıda akciğer kist hidatik hastalığı tanısı alan altı yaşında bir erkek hasta, akciğer grafide yer kaplayan homojen görünümlerin ayırıcı tanısında kist hidatik hastalığının düşünülmesi gerektiğini vurgulamak amacı ile sunulmuştur.
Hydatid cyst disease is a parasitory disease affecting public health and animals health unfavorably both in Turkey and worldwide. Hydatid cyst may invade all organs mainly liver and lung which leads to huge cysts. In children lungs were the primarily affected organs. Since the lung tissue is more elastic, more larger cysts formed in it which gives the chance of early diagnosis. In that study we present a six years old male patient, who had posterior-anterior chest X-ray suspicious for the hydatid cyst disease.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/905331
http://hdl.handle.net/11452/8787
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Appears in Collections:2008 Cilt 6 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6_1_7.PDF102.22 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons