Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/8786
Başlık: Çocuklarda bez bölgesi enfeksiyonları
Diğer Başlıklar: Diaper area infections in children
Yazarlar: Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Dermatoloji Anabilim Dalı.
Sarıcaoğlu, Hayriye
Anahtar kelimeler: Bez bölgesi
İnfeksiyon
Diaper area
Infection
Yayın Tarihi: 2008
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Sarıcaoğlu, H. (2008). "Çocuklarda bez bölgesi enfeksiyonları". Güncel Pediatri, 6(1), 31-39.
Özet: Enfeksiyon hastalıklarının dermatolojik belirtileri; derinin primer olarak enfekte olması, sistemik bir enfeksiyona derinin de katılımı ve sistemik bir enfeksiyon hastalığının enfeksiyöz olmayan deri döküntüleri şeklinde karşımıza çıkabilir. Bu derlemede, infantil dönemde bez bölgesindeki deri enfeksiyonları ve generalize deri lezyonlarına sebep olan enfeksiyonların bu bölgedeki görünümleri anlatılacaktır.
Dermatologic signs of infectious diseases may occur as primary infection of skin, accompanying of skin to systemic infections and noninfectious skin eruption of systemic infectious disease. In this review, skin infections of diaper area and diaper area manifestations of infections causing generalized skin lesions will be discussed.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/905328
http://hdl.handle.net/11452/8786
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Koleksiyonlarda Görünür:2008 Cilt 6 Sayı 1

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
6_1_6.PDF228.54 kBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons