Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8786
Title: Çocuklarda bez bölgesi enfeksiyonları
Other Titles: Diaper area infections in children
Authors: Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Dermatoloji Anabilim Dalı.
Sarıcaoğlu, Hayriye
Keywords: Bez bölgesi
İnfeksiyon
Diaper area
Infection
Issue Date: 2008
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Sarıcaoğlu, H. (2008). "Çocuklarda bez bölgesi enfeksiyonları". Güncel Pediatri, 6(1), 31-39.
Abstract: Enfeksiyon hastalıklarının dermatolojik belirtileri; derinin primer olarak enfekte olması, sistemik bir enfeksiyona derinin de katılımı ve sistemik bir enfeksiyon hastalığının enfeksiyöz olmayan deri döküntüleri şeklinde karşımıza çıkabilir. Bu derlemede, infantil dönemde bez bölgesindeki deri enfeksiyonları ve generalize deri lezyonlarına sebep olan enfeksiyonların bu bölgedeki görünümleri anlatılacaktır.
Dermatologic signs of infectious diseases may occur as primary infection of skin, accompanying of skin to systemic infections and noninfectious skin eruption of systemic infectious disease. In this review, skin infections of diaper area and diaper area manifestations of infections causing generalized skin lesions will be discussed.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/905328
http://hdl.handle.net/11452/8786
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Appears in Collections:2008 Cilt 6 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6_1_6.PDF228.54 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons