Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8785
Title: Mekatronik bir sistemin modellenmesi, benzetimi, gerçeklenmesi ve gerçek zamanlı denetimi
Other Titles: Modeling, simulation, implementation of a mechatronic system and its real-time control
Authors: Yüksel, İbrahim
Demirkesen, Ahmet
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Makine ile görme
Görüntü tabanlı görsel servolar
Gömülü denetleyiciler
Hızlı denetim prototipleme
Gerçek-zamanlı sınamalar
Model-tabanlı tasarım
Machine vision
Image-based visual servo
Embedded controllers
Rapid control prototyping
Real-time testing
Model-based design
Issue Date: 2012
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Demirkesen, A. (2012). Mekatronik bir sistemin modellenmesi, benzetimi, gerçeklenmesi ve gerçek zamanlı denetimi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu tez çalışmasında, model-tabanlı tasarım ile mekatronik sistem tasarımı süreçlerini kapsayan örnek bir mekatronik sistem geliştirilmiştir. Nesne Takip Sistemi olarak isimlendirilen bu sistem, belirli bir renge sahip bir nesneyi görme alanı içerisinde algılayabilen, kameranın açısal hareketini denetleyerek nesneyi görüntü içerisinde merkezleyen bir servo sistemdir.Model-tabanlı tasarımın, denetim sistemlerinin tasarımına sağladığı kolaylıklardan faydalanarak, bu sistem için kararlı gömülü algoritmalar geliştirilmiş, hem benzetim ortamında hem de deney düzeneği üzerinde gerçekleştirilmiştir. Geliştirilen sistemin nesne-takibi performansı test edilmiş ve sonuçlar tartışılmıştır. Tez çalışması sonucunda, benzer uygulamalara faydalı olabilecek sonuçlar çıkarılmıştır.
In this thesis, a study case which covers stages of mechatronic system development with model based design was developed.In this thesis, a study case which covers stages of mechatronic system development with model based design was developed.By taking advantage of model-based design, stable embedded algorithms were developed and implemented on both simulation and test bench enviroment. A number of object tracking tests were performed and results were discussed. As a result of this study, facts that could be applicable and are useful for similar systems were presented.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8785
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
322497.pdf10.94 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons