Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8784
Title: Çocukluk çağı tüberkülozunda tanı sorunları
Other Titles: Problems of diagnosis in childhood tuberculosis
Authors: Uyan, Ayten Pamukçu
Keywords: Tüberküloz
Çocukluk çağı
Tanı
Tuberculosis
Childhood
Diagnosis
Issue Date: 2008
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Uyan, A. P. (2008). "Çocukluk çağı tüberkülozunda tanı sorunları". Güncel Pediatri, 6(1), 26-30.
Abstract: Çocuklarda tüberkülozun doğal seyri ve klinik bulguları, erişkinlerde görülen hastalıktan belirgin olarak farklıdır. Çocuklar, hastalığın daha az spesifik bulgu ve semptomlarına ve de daha az pozitif mikobakteriyel kültüre sahiptir. Bu nedenle, çocukluk çağında tüberkülozun tanısı oldukça zordur ve nadiren kanıtlanır, çoğunlukla klinik bulgulara, semptomlara ve özel araştırmalara dayandırılır. Bu derlemede, çocuklarda tüberkülozun tanı kriterleri bir kez daha vurgulanmıştır.
The natural history and clinical manifestations of tuberculosis in children differ significantly from those of the disease seen in adults. Children have less specific signs and symptoms of disease and fewer positive mycobacterial cultures. Therefore, the diagnosis of tuberculosis in childhood is quite difficult, seldom confirmed and is based mainly on clinical signs, symptoms and special investigations. In this review, diagnostic criterions of tuberculosis in children were emphasized.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/905324
http://hdl.handle.net/11452/8784
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Appears in Collections:2008 Cilt 6 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6_1_5.PDF70.21 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons