Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8761
Title: Marmara Bölgesi özelinde tarım kooperatifçiliğinin değerlemesi ve geleceği
Other Titles: The evaluation and the future agricultural cooperatives in the Marmara Region
Authors: Özdemir, Metin
Okur, Taner
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı.
Keywords: Kooperatifçilik
Tarım kooperatifleri
Tarımsal örgütlenme
Marmarabirlik
Trakyabirlik
Cooperative
Agricultural cooperatives
Agricultural organization
Issue Date: 2013
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Okur, T. (2013). Marmara Bölgesi özelinde tarım kooperatifçiliğinin değerlemesi ve geleceği. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Kooperatifler, iktisadi kalkınmanın sağlanabilmesi için önemli düzeyde ekonomik ve toplumsal işleve sahip kuruluşlardır. Nitekim kooperatiflerin, gelişmiş ülkelerde birer ekonomik işletme gibi üçüncü sektör olarak faaliyet gösterdikleri, toplumsal rol oynadıkları ve birer istihdam sağlayıcı kuruluş oldukları görülmektedir. Bununla birlikte, Türkiyede kooperatiflerin, mevcut potansiyellerini tam olarak kullanamadıkları ve gelişmiş ülkelerdekine benzer bir role sahip olmadıklarını söylemek mümkündür. Kooperatifçiliğimizin istenilen seviyede olmamasına neden olarak da gerekli yasal-kurumsal çerçevenin oluşturulmamasının yanı sıra konunun yeterince anlaşılamamış, anlatılamamış ve halkın bu konuda yeterli seviyede bilgilendirilmemiş olması gösterilebilir. Bu bağlamda, çalışmada bireylerin ortak ekonomik ve sosyal problemlerine çözüm bulmak amacıyla karşılıklı yardımlaşma ile bireysel hak ve sorumluluk eşitliğine dayalı bir örgütlenme birimi olarak tanımlanan kooperatiflerin ele alınmasıyla; Türkiye ekonomisinin makroekonomik açıdan en önemli bölgesi olan Marmara Bölgesinde faaliyet gösteren kooperatiflerin yapısı ve türleri, ülke ekonomisindeki yerleri ve sağladıkları katkılar incelenerek, karşılaştıkları sorunlar belirlenmiş ve bunlara yönelik çözüm önerileri sunulmaktadır.
In order to achieve eceonomic development, cooperatives are the foundations which have an important economic and social function. Thus, in developed countries, cooperatives are seen as a third sector running like a business enterprise, having a social role and an institution that contributes to employment. However, it is possible to say that cooperatives in Turkey cant use their potential properly and doesnt have a role as in developed countries. Because of lack of legal-institutional framework, well-informed people and knowlege, cooperatives are not at the desired level in Turkey. In this context, in this study, by tackling cooperatives as an organisation unit based on reciprocal help and equality of individuals rights and responsibility, we clarify the nature and the types of cooperatives which are in business in the Marmara Region, analyze contributions of the cooperatives to the country economy, specify the problems which cooperatives meet and we also offer solutions about these problems for the purpose of finding solutions for individuals common economic and social problems.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8761
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
354607.pdf1.72 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons