Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8751
Title: Yarık damaklı yenidoğan olgumuzda Jarcho-Levin sendromu
Other Titles: A newborn with cleft palate who was diagnosed as Jarcho-Levin syndrome
Authors: Şen, Tolga Altuğ
Öztekin, Osman
Bükülmez, Ayşegül
Köken, Reşit
Demir, Tevfik
Narcı, Adnan
Keywords: Spondilotorasik dizostozis
Yarık damak
Yenidoğan
Spondylothoracic dysostosis
Cleft palate
Newborn
Issue Date: 2007
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Şen, T. A. vd. (2007). "Yarık damaklı yenidoğan olgumuzda Jarcho-Levin sendromu". Güncel Pediatri, 5(3), 125-128.
Abstract: Jarcho-Levin Sendromu segmental kostovertebral deformitelerin bulunduğu, çok sayıda sayısal ve yapısal vertebra ve kosta anomalilerinin yer aldığı konjenital bir sendromdur. Bu sendromda göğüs duvarının görünümü adeta “yengeç”e benzemektedir. Kostaların ve vertebraların yaygın deformiteleri ve anormal birleşme göstermeleri solunum sıkıntısına ve sık tekrarlayan solunum yolu enfeksiyonlarına neden olmaktadır. Spondilotorasik displazide başta hemivertebra olmak üzere vertebra deformiteleri, spondilokostal displazide kosta deformiteleri görülürken, her ikisi de Jarcho-Levin sendromunun alt grubu olarak değerlendirilmektedir. Sık görülen bir tablo olmadığı için yarık damakla doğmuş olan spondilotorasik displazisi olan yenidoğan olgusu sunulmuştur.
Jarcho-Levin syndrome is a congenital, segmental costo-vertebral deformation with multiple vertebral and numerical or structural rib abnormalities resulting in the 'crab-like' aspect of the chest. The clinical picture composed of thoracal vertebral and costal malformations and the affected vertebrae and costa were abnormally fused with each other and resulted in respiratory difficulties with recurrent respiratory infections. In spondylothoracic dysplasia, malformed vertebral bodies including hemivertebral are the major anomalies where as spondylocostal dysplasia refers to intrinsic anomalies of the ribs and both of them are defined as subgroups of Jarcho-Levin syndrome. Since it is a very rare entity, a newborn diagnosed as spondylothoracic dysplasia associated with cleft palate is presented.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/908994
http://hdl.handle.net/11452/8751
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Appears in Collections:2007 Cilt 5 Sayı 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5_3_10.PDF489.85 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons