Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8750
Title: Arı sokmasına bağlı olarak dilde geniş lokal reaksiyon gelişen çocuk olgu
Other Titles: The child case ın whose tongue a large local reaction depending on bee stung developed
Authors: Dokur, Mehmet
Tanrıkulu, Salih
Keywords: Arı zehirleri
Ödem
Dil
Geniş lokal reaksiyon
Bee venoms
Oedema
Tongue
Large local reaction
Issue Date: 2007
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Dokur, M. ve Tanrıkulu, S. (2007). "Arı sokmasına bağlı olarak dilde geniş lokal reaksiyon gelişen çocuk olgu". Güncel Pediatri, 5(3), 121-124.
Abstract: Dil, ağız içerisinde kapalı bir ortamda korunaklı olması nedeniyle, zehirli insektlerin zararlı etkilerine nadiren maruz kalır. Arı sokması sonucunda kişinin immun yapısına göre sadece lokal veya beraberinde sistemik alerjik belirtiler görülebilir. Olayın şiddetine göre anti-alerjik ve anaşaktik şok tedavileri uygulanır. Ayrıca lezyonlu bölgede arı iğnesinin varlığı da araştırılmalıdır. Lezyonlu bölgedeki arı iğnesinin, alerjik etkenin kaldırılması için çıkartılması gerekir. Bu olgu sunumunda, yaban arısı sokmasına bağlı olarak dilde gelişen geniş lokal reaksiyon (ödem) gelişen çocuk olguya klinik yaklaşım ilkeleri incelendi. Bu olgu sunumu, dilde arı sokmasına bağlı olarak gelişen lokal ödemlerde, havayolu açıklığının devamlılığını tehdit eden bir obstrüksiyon gelişmemişse, anti-allerjik tedavi ve destek tedavisinin yeterli olduğunu, bulgular normale dönünceye kadar acil izlemin gerekli olduğunu ve ödemli dilin ağız içerisine itilmesinin sakıncalı olabileceğini vurgulamak amacıyla hazırlandı.
Tongue is rarely exposed of harmful effects of poisonous insects thanks to its covered and protected place in mouth. In consequence of a bee stung, locally or additionally systemic allergic symptoms can be seen in respect of the immune structure of person. Allergy or anaflactic shock treatments are applied considering the acuteness of the incidence. In addition, if or not the presence of stinger in the lesion area should be figured out. The stinger in the lesion area should be removed in order to eliminate the allergic effect. In this case presentation, clinic approach principles to the child case in whose tongue a large local reaction (oedema) depending on bee stung developed were analyzed. This case presentation was prepared to emphasize that in case of local oedemas developed in tongue depending on bee stungs; if no obstruction threatening the continuity of airway open space developed, anti-allergic treatment and supportive treatment is sufficient and emergency observation is required untill the findings become regular and the tongue must not be attempted to push into mouth in any case as it can be undesirable.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/908990
http://hdl.handle.net/11452/8750
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Appears in Collections:2007 Cilt 5 Sayı 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5_3_9.PDF911.77 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons