Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8742
Title: Chediak-Higashi sendromu
Other Titles: Chediak-Higashi syndrome
Authors: Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı.
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı/Çocuk İmmünoloji Bilim Dalı.
Karalı, Zuhal
Kılıç, Sara Şebnem
Keywords: Chediak-Higashi sendromu
Hipopigmentasyon
İmmun yetmezlik
Chediak-Higashi syndrome
Hipopigmentation
Immunodeficiency
Issue Date: 2007
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Karalı, Z. ve Kılıç, S. Ş. (2007). "Chediak-Higashi sendromu". Güncel Pediatri, 5(3), 99-104.
Abstract: Chediak-Higashi sendromu (CHS) otozomal resesif geçen, birçok sistemi etkileyen nadir görülen bir hastalıktır. CHS1 geninde mutasyonlar saptanmıştır. Klinik olarak ciltte ve saçta hipopigmentasyon, uzamış kanama zamanı, immun yetmezlik, tekrarlayan enfeksiyonlar, nörolojik anormalliklerle karakterizedir. Periferik lökositlerde ve diğer hücrelerde dev granüller görülür. Kök hücre transplantasyonu bazılarında başarılı olmuştur. Hastalar genellikle piyojenik enfeksiyon, kanama, ve hızlanmış fazın komplikasyonlarına bağlı kaybedilir.
Chediak-Higashi syndrome (CHS) is a rare autosomal recessive disorder that affects multiple systems of the body. Mutations have been found in the CHS1 gene. This disorder characterized by hypopigmentation of the skin and hair; prolonged bleeding time; immunodeficiency; recurrent infections; neurologic abnormalites. Abnormally large granules are seen in peripheral leukocytes and many other cell types. Stem cell transplantation has been found successfull in some patients. Patients die usually from pyogenic infection, hemorrhage or complications of the accelerated phase.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/908960
http://hdl.handle.net/11452/8742
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Appears in Collections:2007 Cilt 5 Sayı 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5_3_4.PDF498.75 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons