Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8740
Title: Çocukluk çağı benign geçici hiperfosfatazemisi
Other Titles: Benign transient hyperphosphatasemia of childhood
Authors: Çiğdem, Arıkan
Arslan, Mehmet Tayip
Tümgör, Gökhan
Çakır, Murat
Aydoğdu, Sema
Keywords: Çocukluk çağı
Benign
Hiperfosfatazemi
Childhood
Hyperphosphatasia
Issue Date: 2007
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Arıkan, Ç. vd. (2007). "Çocukluk çağı benign geçici hiperfosfatazemisi". Güncel Pediatri, 5(3), 96-98.
Abstract: Serum alkalen fosfataz (ALP) düzeyleri patolojik durumlarda yükselebileceği gibi fizyolojik koşullarda da yükselebilmektedir. Herhangi bir hastalığı olmayan çocuklarda ALP düzeylerinde gerçekleşen geçici olarak yükselme çocukluk çağı benign geçici hiperfosfatazemi olarak adlandırılmıştır. Bu durum değişik hastalıklar sırasında görülen zararsız ve kendiliğinden geçen bir durumdur.
Serum alkaline phasphatase levels (ALP) can rise in pathological conditions as well as in physiological conditions. Transient elevation of serum ALP levels in children is called benign transient hyperphosphatasia of childhood. This condition which may be seen during various diseases is benign and resolves spontaneously.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/908956
http://hdl.handle.net/11452/8740
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Appears in Collections:2007 Cilt 5 Sayı 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5_3_3.PDF51.08 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons