Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/8738
Başlık: Çocukluk çağında digoksin intoksikasyonu: 12 vakanın retrospektif incelenmesi
Diğer Başlıklar: Digoxin toxicity in childhood: Report of 12 cases
Yazarlar: Olgun, Haşim
Karacan, Mehmet
Ceviz, Naci
Anahtar kelimeler: Digoksin toksisitesi
Çocuk
Digoxin toxicity
Childhood
Yayın Tarihi: 2007
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Olgun, H. vd. (2007). "Çocukluk çağında digoksin intoksikasyonu: 12 vakanın retrospektif incelenmesi". Güncel Pediatri, 5(3), 87-91.
Özet: Digoksin terapötik penceresinin dar olması nedeniyle toksik bir ilaçtır. Bu nedenle dijitalize hastalarda %35’lere varan oranda intoksikasyonun bildirilmiş olması şaşırtıcı de¤ildir. Dijital intoksikasyonunun iki major nedeni vardır; tedavi amacıyla digoksin alımı ve kaza ile yüksek doz digoksin alımı. Bu çalışmada 1998-2007 yılları arasında 12 digoksin intoksikasyonlu hasta retrospektif olarak incelendi. Hastaların intoksikasyon nedenleri, klinik bulguları, EKG özellikleri, kan digoksin düzeyleri sunuldu. Digoksin intoksikasyonunun önemi, tedavide yapılması gerekenler vurgulandı.
Digoxin is a toxic drug with a narrow therapeutic window. In view of this it is perhaps not surprising that toxicity is a common occurence, being reported in up to 35% of digitalized patients. The major causes of digitalis toxicity in infants and children are therapeutic administration and acute accidental overdose. In this retrospective study, we evaluate 11 patients with digoxin toxicity during 1998-2007. The cause of patient's intoxication, clinical observations, ECG features and blood digoxin levels are presented. The significance of digoxin intoxication and its treatment options are discussed.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/908944
http://hdl.handle.net/11452/8738
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Koleksiyonlarda Görünür:2007 Cilt 5 Sayı 3

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
5_3_1.PDF383.92 kBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons