Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8708
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAltıntaş, Ersin-
dc.contributor.authorAvşar, Züleyha-
dc.date.accessioned2020-02-13T06:03:39Z-
dc.date.available2020-02-13T06:03:39Z-
dc.date.issued2004-
dc.identifier.citationAvşar, Z. (2004). Beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin sosyal beceri düzeyleri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/8708-
dc.description.abstractBu araştırma, resmi ve özel devlet okullarında görev yapmakta olan beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin sosyal beceri düzeylerini belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın evrenini 2001-2002 öğretim yılında Bursa ili merkez üç ilçedeki okullarda (Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım) görev yapan beden eğitimi ve spor öğretmenleri oluşturmaktadır. Bu araştırmada il merkezindeki okullarda görev yapan tüm öğretmenlere ulaşılmaya çalışılmış, geri dönen envanterlerden 3 11 'i istatistiksel analize dahil edilmiştir. Araştırmada kullanılan araç Riggio (1986, 1989) tarafından geliştirilen ve Galip Yüksel (1998) tarafından Türkçe'ye uyarlanan Sosyal Beceri Envanteridir. Sosyal beceri envanteri temel sosyal becerileri ölçmek amacıyla küçük çapta hazırlanmış 90 maddelik, 6 alt ölçekten oluşan;. Duyuşsal anlatımcılık. Duyuşsal duyarlık. Duyuşsal kontrol. Sosyal anlatımcılık. Sosyal duyarlık. Sosyal kontrol ve kendini tanımlama türünden bir araçtır. Sonuç olarak araştırmaya katılan beden eğitimi ve spor öğretmenleri sosyal beceri envanterinden ortalama 283.36, duyuşsal anlatımcılık alt ölçeğinden ortalama 44.88, duyuşsal duyarlık alt ölçeğinden ortalama 48.86, duyuşsal kontrol alt ölçeğinden ortalama 41.85, sosyal anlatımcılık alt ölçeğinden ortalama 46.86, sosyal duyarlık alt ölçeğinden ortalama 43.73, sosyal kontrol alt ölçeğinden ise ortalama 57.18 puan almışlardır.tr_TR
dc.description.abstractThis research has been carried out to determine of physical education and sport teachers' social skills who works in state and private schools in Bursa. The population of research covers the physical education and sport teachers on duty three central districts (Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım) in Bursa province at 2001- 2002 academic year. Research has been carried out with randomly determined 311 physical education teacher dutied in Bursa province. Metarial used in this research is Social Skills Inventory which is improved by Riggio (1986) and formed in to the turkish by Galip Yüksel (1998). Social Skills Inventory is a kind of self-report inventory which has 90 matters and 6 inferior scale is prepared to measure basic social skills.. Emotional expressivity. Emotional sensitivity. Emotional control. Social expressivity. Social sensitivity. Social control As a result physical education teachers who joined the research have taken average 283.36 point from social skills inventory, 44.88 point from emotional expressivity inferior scale, 48.86 ponit from emotional sensitivity inferior scale, 41.85 from emotional control inferior scale, 46,86 point from social expressivity inferior scale, 43.73 point from social sensitivity inferior scale and 57.18 point from social control inferior scale.en_US
dc.format.extentXII, 94 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectSosyal beceritr_TR
dc.subjectBeden eğitimi ve spor öğretmenitr_TR
dc.subjectDuyuşsal anlatımcılıktr_TR
dc.subjectDuyuşsal duyarlıktr_TR
dc.subjectDuyuşsal kontroltr_TR
dc.subjectSosyal anlatımcılıktr_TR
dc.subjectSosyal duyarlıktr_TR
dc.subjectSosyal kontroltr_TR
dc.subjectSocial skillsen_US
dc.subjectPhyscial education and sport teacheren_US
dc.subjectEmotional expressivityen_US
dc.subjectEmotional sensitivityen_US
dc.subjectEmotional controlen_US
dc.subjectSocial expressivityen_US
dc.subjectSocial sensitivityen_US
dc.subjectSocial controlen_US
dc.titleBeden eğitimi ve spor öğretmenlerinin sosyal beceri düzeyleritr_TR
dc.title.alternativePhysical education and sport teachers' level of social skillsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı/Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
147961.pdf2.93 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons