Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8708
Title: Beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin sosyal beceri düzeyleri
Other Titles: Physical education and sport teachers' level of social skills
Authors: Altıntaş, Ersin
Avşar, Züleyha
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı/Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı.
Keywords: Sosyal beceri
Beden eğitimi ve spor öğretmeni
Duyuşsal anlatımcılık
Duyuşsal duyarlık
Duyuşsal kontrol
Sosyal anlatımcılık
Sosyal duyarlık
Sosyal kontrol
Social skills
Physcial education and sport teacher
Emotional expressivity
Emotional sensitivity
Emotional control
Social expressivity
Social sensitivity
Social control
Issue Date: 2004
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Avşar, Z. (2004). Beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin sosyal beceri düzeyleri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu araştırma, resmi ve özel devlet okullarında görev yapmakta olan beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin sosyal beceri düzeylerini belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın evrenini 2001-2002 öğretim yılında Bursa ili merkez üç ilçedeki okullarda (Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım) görev yapan beden eğitimi ve spor öğretmenleri oluşturmaktadır. Bu araştırmada il merkezindeki okullarda görev yapan tüm öğretmenlere ulaşılmaya çalışılmış, geri dönen envanterlerden 3 11 'i istatistiksel analize dahil edilmiştir. Araştırmada kullanılan araç Riggio (1986, 1989) tarafından geliştirilen ve Galip Yüksel (1998) tarafından Türkçe'ye uyarlanan Sosyal Beceri Envanteridir. Sosyal beceri envanteri temel sosyal becerileri ölçmek amacıyla küçük çapta hazırlanmış 90 maddelik, 6 alt ölçekten oluşan;. Duyuşsal anlatımcılık. Duyuşsal duyarlık. Duyuşsal kontrol. Sosyal anlatımcılık. Sosyal duyarlık. Sosyal kontrol ve kendini tanımlama türünden bir araçtır. Sonuç olarak araştırmaya katılan beden eğitimi ve spor öğretmenleri sosyal beceri envanterinden ortalama 283.36, duyuşsal anlatımcılık alt ölçeğinden ortalama 44.88, duyuşsal duyarlık alt ölçeğinden ortalama 48.86, duyuşsal kontrol alt ölçeğinden ortalama 41.85, sosyal anlatımcılık alt ölçeğinden ortalama 46.86, sosyal duyarlık alt ölçeğinden ortalama 43.73, sosyal kontrol alt ölçeğinden ise ortalama 57.18 puan almışlardır.
This research has been carried out to determine of physical education and sport teachers' social skills who works in state and private schools in Bursa. The population of research covers the physical education and sport teachers on duty three central districts (Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım) in Bursa province at 2001- 2002 academic year. Research has been carried out with randomly determined 311 physical education teacher dutied in Bursa province. Metarial used in this research is Social Skills Inventory which is improved by Riggio (1986) and formed in to the turkish by Galip Yüksel (1998). Social Skills Inventory is a kind of self-report inventory which has 90 matters and 6 inferior scale is prepared to measure basic social skills.. Emotional expressivity. Emotional sensitivity. Emotional control. Social expressivity. Social sensitivity. Social control As a result physical education teachers who joined the research have taken average 283.36 point from social skills inventory, 44.88 point from emotional expressivity inferior scale, 48.86 ponit from emotional sensitivity inferior scale, 41.85 from emotional control inferior scale, 46,86 point from social expressivity inferior scale, 43.73 point from social sensitivity inferior scale and 57.18 point from social control inferior scale.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8708
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
147961.pdf2.93 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons