Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8696
Title: İki faktör kuramı ve orta büyüklükte bir işletmede araştırma
Other Titles: Two factor theory and research in a medium-sized enterprise
Authors: Astarlıoğlu, Sabri
Oral, Tarık A.
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Keywords: KOBİ
Small and Medium Sized Firms
Motivasyon
Motivation
Personel yönetimi
Personnel management
Yönetim
Management
İki faktör teorisi
Two factor theory
Issue Date: 1991
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Oral, T. A. (1991). İki faktör kuramı ve orta büyüklükte bir işletmede araştırma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: İnsanın örgütlerde büyük bir önemi vardır. bir örgütün çalışanı işlerini sürdürebilmesi başarıya ulaşabilmesi örgütteki çalışmalara bağlıdır. Bireylerin mutlaka bazı gereksinimleri olmadıkta yönetimi bireyin bu gerek simlerini doğru tespit etmeli ve tespit ettiği gereksinimleri sağlayarak onun verimliliğini istenilen yönde arttırmaktadır. yani diğer bir değişle onu motive etmelidir. Yaptığım bu çalışmada, motivasyon konusunda bir takım araştırmalar yapmış, ve yaptığı araştırmalarda yola çıkarak ileri sürdüğü iki faktör kuramı ile dikkatleri çekmiş Herzberg'in ilgili teori ele alınmıştır. Çalışma dört bölümden oluşmaktadır. A bölümünde, Motivasyon'a panel anlamında kısa bir şekilde değinilmiştir. B bölümünde, Herzberg ve arkadaşları Mausner ve Synderman'ın koruyucu faktörler içerisinde gösterdikleri ekonomik etkenler üzerinde durulmuştur. C bölümünde yapılan araştırma hakkında bilgi verilmiş, derneklerin öncelikleri konusunda açıklamalar getirilmiştir. D bölümünde ise araştırmanın değerlerini konu almaktadır. Değerlendirme sonunda, "Çift faktör kuramı" nın Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde işlerliği yetersiz kaldığı ortaya çıkmıştır.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8696
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
016400.pdf
  Until 2099-12-31
1.28 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons