Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8671
Title: Galaktozemili bir yenidoğanda hipotiroksinemi
Other Titles: Hypothyroxinemia in a newborn with galactosemia
Authors: Türkmen, Münevver
Özkan, Pınar
Ünüvar, Tolga
Öztürk, Yeşim
Abacı, Ayhan
Keywords: Galaktozemi
Hipotiroksinemi
Galactosemia
Hypothyroxinemia
Issue Date: 2007
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Türkmen, M. vd. (2007). "Galaktozemili bir yenidoğanda hipotiroksinemi". Güncel Pediatri, 5(2), 85-87.
Abstract: Galaktoz ve metabolitleri karaciğer, beyin, lens ve böbrek için toksik olup, ovarium gelişimini de bozabildiği gibi tiroid fonksiyonlarını da etkileyebilmektedir. Kolestaz nedeniyle gelen ve galaktozemi tanısı alan olguda normal TSH ve T4 düşüklüğü saptanmıştır. Bu olgu galaktozemide galaktoz ve metabolitlerinin tiroid fonksiyonlarını etkileyebildiğini ve özellikle yenidoğanlarda tiroksin düşüklüklerinde galaktozemi taramasını hatırlamak gerektiğini vurgulamak için sunulmuştur.
Galactose and its metabolites may alter thyroid functions and development of ovaries while being toxic for liver, brain, lens, and kidney. Normal TSH and low T4 levels were detected in a patient who presented with cholestasis and diagnosed as galactosemia. This case was reported to emphasize that galactose and its metabolites may alter thyroid functions in galactosemia and that there is a need to consider screening for galactosemia in hypothyroxinemia particularly in newborns.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/909054
http://hdl.handle.net/11452/8671
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Appears in Collections:2007 Cilt 5 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5_2_9.PDF48.2 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons