Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/8669
Başlık: Prenatal dönemde ve bebeklikte ağız ve diş sağlığı
Diğer Başlıklar: Oral health during prenatal period and infancy
Yazarlar: Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Ağız ve Diş Sağlığı Birimi.
Çubukçu, Çiğdem Elbek
Anahtar kelimeler: Ağız ve diş sağlığı
Gebelik
Prenatal
Bebeklik
Oral health
Pregnancy
Infancy
Yayın Tarihi: 2007
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Çubukçu, Ç. E. (2007). "Prenatal dönemde ve bebeklikte ağız ve diş sağlığı". Güncel Pediatri, 5(2), 77-81.
Özet: Ülkemizde ağız ve diş sağlığına gereken özen gösterilmemektedir. Diş çürüğü prevalansı, 6 ve 12 yaş grubu çocuklarda %90 düzeyindedir. Bununla birlikte, ağız ve diş sağlığı düzeyinin yükseltilmesi için, toplumun, gebelikten itibaren, ağız ve diş sağlığı konusunda pratisyen hekimler, çocuk hekimleri ve dişhekimleri tarafından bilgilendirilmeleri gerekmektedir. Bu nedenle, bu makalede, prenatal dönemde diş gelişimi, bebeklerde ağız ve diş sağlığı ve biberon çürükleri konusunda güncel bilgiler derlenmiştir.
In our country, level of oral health is quite low. Prevalence of dental caries in the groups of 6- and 12-year-olds is about 90%. However, in order to increase the level of oral health, population should be informed by physicians, pediatricians, and dentists on basic oral health care activities from the beginning of gestation. Therefore, current knowledge on tooth development during prenatal period, oral health during infancy, and baby-bottle caries was overviewed in this article.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/909045
http://hdl.handle.net/11452/8669
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Koleksiyonlarda Görünür:2007 Cilt 5 Sayı 2

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
5_2_7.PDF152.42 kBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons