Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8669
Title: Prenatal dönemde ve bebeklikte ağız ve diş sağlığı
Other Titles: Oral health during prenatal period and infancy
Authors: Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Ağız ve Diş Sağlığı Birimi.
Çubukçu, Çiğdem Elbek
Keywords: Ağız ve diş sağlığı
Gebelik
Prenatal
Bebeklik
Oral health
Pregnancy
Infancy
Issue Date: 2007
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Çubukçu, Ç. E. (2007). "Prenatal dönemde ve bebeklikte ağız ve diş sağlığı". Güncel Pediatri, 5(2), 77-81.
Abstract: Ülkemizde ağız ve diş sağlığına gereken özen gösterilmemektedir. Diş çürüğü prevalansı, 6 ve 12 yaş grubu çocuklarda %90 düzeyindedir. Bununla birlikte, ağız ve diş sağlığı düzeyinin yükseltilmesi için, toplumun, gebelikten itibaren, ağız ve diş sağlığı konusunda pratisyen hekimler, çocuk hekimleri ve dişhekimleri tarafından bilgilendirilmeleri gerekmektedir. Bu nedenle, bu makalede, prenatal dönemde diş gelişimi, bebeklerde ağız ve diş sağlığı ve biberon çürükleri konusunda güncel bilgiler derlenmiştir.
In our country, level of oral health is quite low. Prevalence of dental caries in the groups of 6- and 12-year-olds is about 90%. However, in order to increase the level of oral health, population should be informed by physicians, pediatricians, and dentists on basic oral health care activities from the beginning of gestation. Therefore, current knowledge on tooth development during prenatal period, oral health during infancy, and baby-bottle caries was overviewed in this article.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/909045
http://hdl.handle.net/11452/8669
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Appears in Collections:2007 Cilt 5 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5_2_7.PDF152.42 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons