Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8667
Title: Aspergilloz
Other Titles: Aspergillosis
Authors: Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı/Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı.
Aktürk, Berna
Çelebi, Solmaz
Hacımustafaoğlu, Mustafa
Keywords: Aspergillozis
Mantar
Tedavi
Aspergillosis
Fungus
Treatment
Issue Date: 2007
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Aktürk, B. vd. (2007). "Aspergilloz". Güncel Pediatri, 5(2), 62-69.
Abstract: Aspergillus türleri, 900 den fazla türü olan, tüm dünyada çürüyen materyal üzerinde sık ve yaygın olarak bulunan saprofit bir mantar ailesidir. İnsanlarda invaziv hastalık, invaziv olmayan hastalık ve aşırı duyarlılık sendromu olmak üzere üç farklı hastalık grubuna neden olurlar. Aspergillus türleri özellikle bağışıklık sisteminde sorun olan hastalarda ciddi enfeksiyonlara neden olan ve bağışıklık sistemini baskılayan ilaçların ve antibiyotiklerin yaygın olarak kullanılması ile önemi giderek artan enfeksiyonlara sebep olan mantarlardır. Bu yazıda özellikle invazif aspergilloz enfeksiyonunun patolojisi, patofizyolojisi, klinik tabloları, tanı ve tedavisi anlatılmaktadır.
Ubiquitous saprophytic molds, Aspergillus species are common on decaying material throughout the world. More than 900 species are included in the genus Aspergillus. Among human beings 3 different clinical presentations including invasive disease, non-invasive disease and hypersensitivity reactions may occur due to Aspergillus species. Especially immunosuppressed patients are under the risk of invasive aspergillosis, and in consequence of extensive use of immunosuppresor medications and broad spectrum use of antibiotics, Aspergillus species gain importance among infectious diseases. In this article, pathology, pathophysiology, clinical pictures, diagnosis and treatment of invasive aspergillosis are overwieved.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/909025
http://hdl.handle.net/11452/8667
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Appears in Collections:2007 Cilt 5 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5_2_5.PDF77.75 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons