Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8665
Title: Periyodik ateş sendromları
Other Titles: Periodic fever syndromes
Authors: Keleş, Sevgi
Özdemir, Cevdet
Bahçeciler, Nerin Nadir
Barlan, Işıl Berat
Keywords: Ailesel soğuk ürtikeri
Ailevi Akdeniz Ateşi
HiperIgD
Muckle-Wells
Siklik nötropeni
Periyodik ateş
PFAPA
TRAPS
Cyclic neutropenia
Familial cold urticaria
Familial mediterenean fever
Periodic fever
Issue Date: 2007
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Keleş, S. vd. (2007). "Periyodik ateş sendromları". Güncel Pediatri, 5(2), 57-61.
Abstract: Çocukluk çağında ateş etyolojisinin tam olarak aydınlatılamadığı durumlarda ‘periyodik ateş sendromları’ düşünülmelidir. PFAPA sendromu, Hiper IgD sendromu, Tümör nekroz faktörü ile ilişkili periyodik sendrom (TRAPS), Ailesel soğuk ürtikeri, Muckle-Wells sendromu, Ailevi Akdeniz Ateşi (FMF) ve Siklik Nötropeni bu sendromları oluşturmaktadır. Bu hastalıklar otoimmun etyoloji veya infeksiyon olmadan sistemik inşamasyon ataklarıyla karakterizedir. Tekrarlayan ateş atakları olan bir çocukla karşılaşan hekimlerin bu hastalıklara özgü bazı ipuçlarından yararlanarak tanı koymaları mümkündür. Klinik tablo oldukça iyi tanımlanmasına karşın hastalığa özgü laboratuvar bulgularının olmayışı tanıyı güçleştirmektedir. Bu yazıda bu hastalıklardan bahsedilmektedir.
When common infectious agents and other causes of fever such as neoplastic and rheumatologic diseases, immune deficiencies, various endocrinologic and metabolic disorders are differentiated, periodic fever syndromes must be brought in mind in recurrent fever attacks of childhood. Among periodic fever syndromes PFAPA, hyper-IgD syndrome, tumor necrosis factor receptor-associated periodic syndrome (TRAPS), familial cold urticaria, Muckle-Wells syndromes, familial Mediterranean fever and cyclic neutropenia are well described. Although clinical findings are clear enough , as there is no specific test for these diseases, it is sometimes hard to diagnose. Hereby, we rewieved these diseases which may cause recurrent fever attacks in children.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/909019
http://hdl.handle.net/11452/8665
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Appears in Collections:2007 Cilt 5 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5_2_4.PDF59.33 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons