Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8663
Title: Afyonkarahisar merkezindeki sağlıklı çocuklarda spot idrar kalsiyum/kreatinin oranlarıyla ve 24 saatlik idrarla kalsiyum atılımının değerlendirilmesi
Other Titles: Evaluation of spot urine calcium/creatinine ratio and 24-hour urinary calcium excretion in healthy children living in Afyonkarahisar
Authors: Şen, Tolga Altuğ
Köken, Reşit
Demir, Tevfik
Melek, Hamide
Narcı, Adnan
Keywords: Spot idrar kalsiyum/kreatinin oranı
24 saatlik idrar kalsiyum atılımı
Vücut-kitle indeksi
Sağlıklı çocuklar
Urinary calcium/creatinine ratio
24-hour urine calcium excretion
Body mass index
Healthy children
Issue Date: 2007
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Şen, T. A. vd. (2007). "Afyonkarahisar merkezindeki sağlıklı çocuklarda spot idrar kalsiyum/kreatinin oranlarıyla ve 24 saatlik idrarla kalsiyum atılımının değerlendirilmesi". Güncel Pediatri, 5(2), 41-46.
Abstract: Amaç: Hiperkalsiüri çocuklarda çoğunlukla asemptomatik seyreden önemli bir sağlık sorunudur. Hiperkalsiüri çocuklardaki böbrek taşlarıiçin başlıca risk faktörlerindendir. Bu çalışmada çocuklarda ve özellikle bebeklerde 24 saatlik idrar toplanmasındaki güçlüklerden dolayıidrarla kalsiyum atılımının saptanmasıiçin spot idrar örneklerinde kalsiyum/kreatinin oranlarının değerlendirilmesini amaçladık. Gereç ve Yöntem: Çalışmamız için fiubat 2001-Ocak 2003 tarihleri arasında, değişik nedenlerle polikliniğimize başvurmuş olan yaşları4 ayla 16 yaş arasında değişen 1027 çocuk (516 kız, 511 erkek) seçilmiştir. Bütün çocukların sabah ikinci idrar örnekleri alınmıştır. Kalsiyum/kreatinin oranıyüksek bulunan çocuklar arasından 24 saatlik idrar toplayabilecek durumda olanlarıiçin 24 saatlik idrar örnekleri toplamalarıistenmiştir. Bulgular: Kız çocuklar için ortalama kalsiyum/kreatinin oranı0,093 (±0,077, S.D.), erkek çocuklar içinse 0,104 (±0,075, S.D.) olarak bulunmuş olup, erkeklerdeki oran anlamlıolarak yüksektir (p=0,002). Yaşları 4-12 ay arasında olan bebeler için kalsiyum/kreatinin oranıortalama 0,203 (±0,121, S.D.), 13 ay- 6 yaş arasındaki küçük çocuklar için 0,133 (±0,081,S.D.), 7-11 yaş arasında büyük çocuklar için 0,095(±0,071,S.D.) ve 12-16 yaş arasındaki adölesanlar için 0,061 (±0,062, S.D.) olarak tespit edilmiş olup, aradaki farklılıklar anlamlıbulunmuştur(p0,05). Erkek çocukların 44’ünde (%8,6), kız çocukların 28’inde (5,4%) hiperkalsiüri tespit edilmiştir. Katılan çocukların hiçbirinde ultrasonografik inceleme yapılarak üriner sistem taş hastalığıtespit edilememiştir. Sonuç: Çocuklarda kalsiyum/kreatinin oranlarının bütün kliniklerde aynıstandart ölçüler içerisinde kullanılabilmesi için yaş gruplarına göre hazırlanmış oransal değerlerin belirlenmiş olmasıgerektiğini düşünüyoruz.
Aim: Hypercalciuria is an important health problem especially during childhood. Hypercalciuria is usually asymptomatic, but it is a common risk factor in the formation of renal stones. In this study we evaluated urinary calcium excretion of infants and children. It is difficult to collect 24-hour urine samples especially for little children. Due to this difficulty random urine samples were evaluated and hypercalciuria was measured as the calcium / creatinine concentration ratio in the second non-fasting urine samples. Material and Methods: We selected 1027 children, 516 healthy girls and 511 healthy boys, aged 4 months to 16 years who were admitted to our clinic due to various simple complaints between February 2001 and January 2003. Each of them gave random urine sample for the assessment of calcium and creatinine excretion. When the calcium/creatinine ratio in random urine sample was high, 24-hour urine calcium collection for the calcium excretion was ordered. Results: The mean urinary calcium/creatinine ratio in girls was 0,093 (±0,077, S.D.); in boys it was 0,104 (±0,075, S.D.); boys had higher urine calcium/creatinine ratios than girls (p=0,002) in all age groups. Infants to 4 months- 12 months old (mean 0,203±0,121, S.D.), and small children, 13 months to 6 years old had higher urine calcium/creatinine ratios (mean 0,133±0,081,S.D.) than older children (7 - 11 years old, mean 0,095±0,071,S.D.) and adolescents (12-16 years old, mean 0,061±0,062, S.D.) (p<0,001). No correlation was found between urinary calcium/creatinine ratio and 24-hour urine calcium excretion methods (the difference is meaningful, p<0,001) and also between urine calcium/creatinine ratios of both boys and girls with their body mass indexes (p>0,05). Twentyeight of the girls (5,4%) and fourtyfour of the boys (8,6%) who participitated in this study had urinary calcium/creatinine ratios exceeding the normal for their age groups. We couldn’t detect urinary stone disease in ultrasonographic examination of the urinary system. Conclusion: For the standard usage of urinary calcium/creatinine ratios in childhood population in pediatrics clinics, age groups must be taken into consideration.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/909010
http://hdl.handle.net/11452/8663
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Appears in Collections:2007 Cilt 5 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5_2_1.PDF58.19 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons