Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/8653
Başlık: Sık rastlanan pediatrik deri hastalıkları
Yazarlar: Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Dermatoloji Anabilim Dalı.
Başkan, Emel Bülbül
Tunalı, Şükran
Anahtar kelimeler: Pediatrik deri hastalıkları
Pigmentasyon bozuklukları
Mukozalar
Kutanöz
Paraziter hastalıklar
Nörofibroma
Pediatric skin diseases
Pigmentation disorders
Mucous
Cutaneous
Yayın Tarihi: 2004
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Başkan, E. B. ve Tunalı, Ş. (2004). "Sık rastlanan pediatrik deri hastalıkları". Güncel Pediatri, 2(4), 157-164.
Özet: Yetişkinlere benzer şekilde pediatrik yaş grubunda da deri hastalıklarına sıklıkla rastlanmaktadır. Bu hastalıkların doğru tanı ve tedavisi için deri hastalıklarının yaş grubuna özgü klinik özelliklerini ve tedavi prensiplerini anlamak esastır. Bu makalede pediatrik hastalarda sık karşılaşılan belirli deri hastalıklarından olan pigmentasyon bozuklukları, kutanöz papül ve tümörler, eritemli-skuamlı hastalıklar, vasküler malformasyonlar ve bakteriyel, viral ve paraziter hastalıkların klinik özellikleri ve tanı yaklaşımları özetlenmiştir. Hangi yaş grubunda olursa olsun dermatolojik hastalıkların tanısı anamnez, dermatolojik muayene ve laboratuvar testlerine dayanmaktadır. Anamnezde döküntünün veya lezyonun başlangıcı, süresi, seyri, eşlik eden bulgu ve semptomlar ve uygulanan tedavilere cevabı sorgulanmalıdır. Dermatolojik muayene derinin inspeksiyonu ve palpasyonunu kapsar. Deri dışında mukozalar, tırnak ve saçta muayene edilmelidir. Laboratuvar yöntemlerinden en çok yararlanılanları ise deri sürüntülerinin mikroskopik incelenmesi, vezikül ve büllerle seyreden deri hastalıklarında sitolojik incelemeler ve deri biyopsisi olup tanıya yönelik serolojik tetkiklerden ve radyolojik araştırmalardan da yararlanılmaktadır. Bu makalede sık görülen deri hastalıklarının klinik özellikleri ve tanı yaklaşımlarından bahsedilmektedir.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/911922
http://hdl.handle.net/11452/8653
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Koleksiyonlarda Görünür:2004 Cilt 2 Sayı 4

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
2_4_10.PDF1.11 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons