Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8653
Title: Sık rastlanan pediatrik deri hastalıkları
Authors: Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Dermatoloji Anabilim Dalı.
Başkan, Emel Bülbül
Tunalı, Şükran
Keywords: Pediatrik deri hastalıkları
Pigmentasyon bozuklukları
Mukozalar
Kutanöz
Paraziter hastalıklar
Nörofibroma
Pediatric skin diseases
Pigmentation disorders
Mucous
Cutaneous
Issue Date: 2004
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Başkan, E. B. ve Tunalı, Ş. (2004). "Sık rastlanan pediatrik deri hastalıkları". Güncel Pediatri, 2(4), 157-164.
Abstract: Yetişkinlere benzer şekilde pediatrik yaş grubunda da deri hastalıklarına sıklıkla rastlanmaktadır. Bu hastalıkların doğru tanı ve tedavisi için deri hastalıklarının yaş grubuna özgü klinik özelliklerini ve tedavi prensiplerini anlamak esastır. Bu makalede pediatrik hastalarda sık karşılaşılan belirli deri hastalıklarından olan pigmentasyon bozuklukları, kutanöz papül ve tümörler, eritemli-skuamlı hastalıklar, vasküler malformasyonlar ve bakteriyel, viral ve paraziter hastalıkların klinik özellikleri ve tanı yaklaşımları özetlenmiştir. Hangi yaş grubunda olursa olsun dermatolojik hastalıkların tanısı anamnez, dermatolojik muayene ve laboratuvar testlerine dayanmaktadır. Anamnezde döküntünün veya lezyonun başlangıcı, süresi, seyri, eşlik eden bulgu ve semptomlar ve uygulanan tedavilere cevabı sorgulanmalıdır. Dermatolojik muayene derinin inspeksiyonu ve palpasyonunu kapsar. Deri dışında mukozalar, tırnak ve saçta muayene edilmelidir. Laboratuvar yöntemlerinden en çok yararlanılanları ise deri sürüntülerinin mikroskopik incelenmesi, vezikül ve büllerle seyreden deri hastalıklarında sitolojik incelemeler ve deri biyopsisi olup tanıya yönelik serolojik tetkiklerden ve radyolojik araştırmalardan da yararlanılmaktadır. Bu makalede sık görülen deri hastalıklarının klinik özellikleri ve tanı yaklaşımlarından bahsedilmektedir.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/911922
http://hdl.handle.net/11452/8653
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Appears in Collections:2004 Cilt 2 Sayı 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2_4_10.PDF1.11 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons