Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/8652
Başlık: Toksoplazmozis
Yazarlar: Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı/Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı.
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı.
Çelebi, Solmaz
Öcal, Murat
Anahtar kelimeler: Etyopatogenez
Toksoplazmozis
Asemptomatik
Toxoplasma gondii
Santral sinir sistemi
Etiopathogenesis
Toxoplasmosis
Asymptomatic
Yayın Tarihi: 2004
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Çelebi, S. ve Öcal, M. (2004). "Toksoplazmozis". Güncel Pediatri, 2(4), 152-156.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/911946
http://hdl.handle.net/11452/8652
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Koleksiyonlarda Görünür:2004 Cilt 2 Sayı 4

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
2_4_9.PDF68.77 kBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons