Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/8650
Başlık: Prebiyotik ve probiyotikler
Yazarlar: Yılmaz, Mustafa
Anahtar kelimeler: Gastrointestinal sistem
GİS
Prebiyotikler
Probiyotikler
İntestinal yapı
Prebiotics
Probiotics
Yayın Tarihi: 2004
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Yılmaz, M. (2004). "Prebiyotik ve probiyotikler". Güncel Pediatri, 2(4), 142-145.
Özet: Gastrointestinal sistem (GİS) doğum sırasında steril iken saatler içerisinde mikroorganizmalar ile kolonize olur. GİS’in kolonizasyonu, çeşitli etmenlerin dinamik bir etkileşimiyle oluşan karmaşık bir olaydır. İntestinal şora yaklaşık 1012 hücre/gm kuru ağırlık oranında ve 400-500 türden bakteri içermektedir. Bunun total vücut hücrelerinin yaklaşık %95’ini oluşturduğu göz önüne alınırsa kalın bağırsakların oldukça özelleşmiş ve aktif bir organ olduğu anlaşılmaktadır. Mukozal yüzeyler sürekli olarak mikroorganizmalar, süperantijenler, toksinler, mitojenler, allerjenler, mikroşora ve bunların komponentleri ile temas halindedir. İntestinal mikroşora patojenik mikroorganizmaların kolonizasyonunu ve çoğalması- nı önleyerek konağın savunmasındaki olumlu etkilerinin yanı sıra bir çok intestinal metabolik olaylarda ve immün modülasyonda görev almaktadır. İntestinal mikroşora yapı elemanları immün sistemde önemli değişikliklerin olduğu doğumdan sonraki dönemde lokal ve sistemik immün yanıtın şekillenmesinde önemli roller oynamaktadır. Görüldüğü gibi insanın sağlıklı bir yaşam sürdürebilmesi için sağlıklı ve fonksiyonel bir gastrointestinal sisteme sahip olması gerekmektedir. Bunların sağlanması da intestinal mikroşora ile olmaktadır. Bu nedenlerle mikroşoranın önemli komponentleri olan Bifidobacter ve Lactobacillus’ların çoğalmasını sağlayacak besin unsurlarının (prebiyotik), veya bu mikroorganizmaların verilmesi (probiyotik) veya her ikisinin bir arada verilmesinin (sinbiyotik) son yıllarda ilgi çekici bir tedavi şekli olmuştur.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/911900
http://hdl.handle.net/11452/8650
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Koleksiyonlarda Görünür:2004 Cilt 2 Sayı 4

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
2_4_7.PDF60.47 kBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons