Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8646
Title: Çocuklarda akut skrotum patolojileri
Authors: Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı/Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı.
Kılıç, Nizamettin
Balkan, Emin
Keywords: Testis torsiyonu
Appendiks testis
İnguinoskrotal bölge
Akut skrotum
Testicular torsion
Appendix testis
Inguinoscrotal region
Acute scrotum
Issue Date: 2004
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kılıç, N. ve Balkan, E. (2004). "Çocuklarda akut skrotum patolojileri". Güncel Pediatri, 2(4), 122-125.
Abstract: İnguinoskrotal bölge çocuklarda birçok cerrahi sorunun görüldüğü bir alandır. Skrotumda ani gelişen kızarıklık, şişlik ve ağrı ile ortaya çıkan bir grup hastalık akut skrotum patolojilerini oluşturmaktadır. Bu grup içinde yer alan hastalıklar testis torsiyonu, testis ve epididim eklerinin torsiyonları, epididimitis / orşiepididimitis, boğulmuş kasık fıtığı, travmatik hidro / hematosel, idiopatik skrotal ödem ve skrotumun yağ nekrozudur. Bunlar dışında seyrek olarak rastlanılan bazı hastalıklarda benzer tabloları oluştururlar. Bu hastalıkların başlangıç ve gelişim hızları, lokal bulguları ve ağrı şiddeti açısından farklılıkları bulunabilmektedir.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/911821
http://hdl.handle.net/11452/8646
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Appears in Collections:2004 Cilt 2 Sayı 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2_4_3.PDF116.74 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons