Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8642
Title: Çocuklarda inmemiş testis
Authors: Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı/Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı.
Kılıç, Nizamettin
Balkan, Emin
Keywords: İnmemiş testis
Kriptorşidizm
SRY
MIS
Undescended testicle
Cryptorchidism
Issue Date: 2004
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kılıç, N. ve Balkan, E. (2004). "Çocuklarda inmemiş testis". Güncel Pediatri, 2(3), 145-148.
Abstract: İnmemiş testis antik çağlardan beri bilinen bir hastalıktır. İnmemiş testis ya da “kriptorşidizm” terimi (Yunanca “kryptos” [saklı, gizli] ve “orchis” [testis] kelimelerinden türetme) skrotumda yer almayan testis ya da testisler için kullanılır. İlk kayıtlı çalışmaların John Hunter tarafından yapıldığı bilinmektedir. Her ne kadar “kriptorşid” ve “inmemiş” terimleri eş anlamlı olarak kullanılsa da, gerçekte durum birbirinden farklıdır. Çünkü, kriptorşid testis terimi ile kastedilen, inmemiş olabileceği gibi, aynı zamanda ektopik veya atrofik / agenetik de olabilir. İnmemiş testis nedeni tam anlaşılamamış olan ve çocuk cerrahisi ve çocuk ürolojisi pratiklerinde en sık rastlanılan sorunlardan birisidir (1,2).
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/912508
http://hdl.handle.net/11452/8642
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Appears in Collections:2004 Cilt 2 Sayı 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2_3_9.PDF94.77 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons