Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8638
Title: Plotinus ve Fârâbî'de Tanrı tasavvuru
Other Titles: The concept of God Farabi and Plotinus
Authors: Peker, Hidayet
Fahretdinov, Fail
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı/İslam Felsefesi Bilim Dalı.
Keywords: Fârâbî
Plotinus
Tanrı
Sudur
God
Emanation
Issue Date: 29-Jul-2013
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Fahretdinov, F. (2013). Plotinus ve Fârâbî'de Tanrı tasavvuru. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Felsefe tarihinin en önemli sistem filozofları Tanrı kavramı konusuna şu veya bu şekilde temas etmişlerdir. Zira Tanrı, felsefenin en temel konusudur. Günümüzde de farklı Tanrı anlayışları söz konusudur. Bu çalışmamızda, İslâm felsefesini ilgilendiren problemlerinden birisi olan Tanrı tasavvuru konusunu açıklamaya çalıştık.Birinci bölümde Plotinus ve Plotinus öncesi filozoflarının Tanrı görüşleri hakkında bilgi verilecektir. İkinci bölümde Fârâbînin Tanrı görüşü hakkında bilgi verilecektir. Bununla birlikte Fârâbî ve Plotinusun Tanrı görüşleri karşılaştırılacaktır.
The concept of God is the most important philosophers of the history of philosophy on the system one way or another have come into contact. Because God is the most basic philosophy. Today, there are different understandings of God. In this study, which is one of the problems concerning the philosophy of Islam 'conception of God' tried to explain the issue.Plotinus Plotinus and before the first section will be given information about the views of the philosophers God. Farabi opinion of God will be informed about the second part. However, compared with the opinions of Farabi and Plotinus God
URI: http://hdl.handle.net/11452/8638
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
354603.pdf898.29 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons