Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8629
Title: Atopik dermatitin kontakt dermatit ve psöriazis vulgaris ile ayırıcı tanısında mast hücre sayısının ve periferik sinir miyelin yapısının rolü
Other Titles: The role of number of mast cell and structure of myelin of peripheral nerve in differential diagnosis of atopic dermatitis with contact dermatitis and psoriasis
Authors: Adım, Şaduman Balaban
Ferik, Zarema
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Patoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Atopik dermatit
Mast hücresi
Periferik sinir lifleri
Atopic dermatitis
Mast cell
Peripheral nerve fibres
Issue Date: 2011
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Ferik, Z. (2011). Atopik dermatitin kontakt dermatit ve psöriazis vulgaris ile ayırıcı tanısında mast hücre sayısının ve periferik sinir miyelin yapısının rolü. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Atopik dermatit (AD) kronik, bulaşıcı olmayan, deride hiperreaktivite ile karakterize, hem klinik, hem de histopatolojik olarak başka deri hastalıkları ile kolayca karışabilen, klinikopatolojik korelasyon ve geniş bir ayırıcı tanı listesi gerektiren iltihabi deri hastalığıdır. AD'in etyopatogenezinde önemli rolü olan mast hücrelerinin (MH) sayısında ve periferik sinir liflerinin yapısındaki değişikliklerin AD'i diğer dermatozlardan ayırmada tanısal değeri olabileceği yönünde hipotezler oluşmuştur. Biz de bu hipotezden yola çıkarak, AD ile en çok karıştığı kontakt dermatit (KD) ve psoriazis vulgaris (PV) olgularının deri biyopsilerini MH sayısı ve periferik sinir yapısı açısından değerlendirip, ayırıcı tanıda yardımcı bir bulgu elde edilip edilemeyeceği konusunu araştırdık.Çalışmamızda 2005-2009 yılları arasında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı arşivi retrospektif olarak taranarak 40 PV, 40 KD ve 40 AD tanılı olgular çalışmaya alındı. Vitiligo ön tanılı hastaların sağlam derilerinden alınan örnekler ile kontrol grubu oluşturuldu. Bloklardan yapılan kesitlere histokimyasal olarak toluidin blue ve miyelin boyaları uygulandı. MH sayısı açısından yapılan karşılaştırmada, AD ile normal deri; KD ile normal deri; PV ile AD arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark tespit edildi (p=0.005, p=0.025, p=0.007).Bazı biyopsi materyallerinde sinir liflerine rastlanmaması ve gözlenen liflerin çok ince olması nedeniyle periferik sinirlerin değerlendirilmesi efektif olarak yapılamadı.Sonuç olarak, çalışmamızda AD tanısı konulurken, normal deriden ve PV'ten; KD tanısı konulurken normal deriden ayırmak için diğer histopatolojik bulgular ile birlikte MH sayısının önemli bir yardımcı bulgu olabileceğini tespit ettik. Ayrıca deri punch biyopsilerinde periferik sinir lif sayısının ve miyelindurumunun değerlendirilmesinin pratikte kullanılabilir bir yöntem olmadığını saptadık.
Atopic dermatitis (AD) is a chronic, non-contagious, inflammatory skin disease characterized by hyperreactivity on the skin and can easily be confused with many other skin diseases as both clinically and histopathologically like the other dermatoses and for this reason it needs to be an extensive differential diagnosis list and requires clinicopathologic correlation. Hypotheses were formed about the changes in the number of mast cells (MC) and the structure of peripheral nevre fibers which have important role in the etiopathogenesis of this disease, may have diagnostic value in differentiating AD from the other dermatoses. In the light of this hypothesis, we evaluated skin biopsy materials of cases diagnosed contact dermatitis (CD) and psoriasis vulgaris (PV), that often confuse with AD, regarding to number of MCs and peripheral nerves structure of myelin, to whether assistant findings for diagnosing AD can be obtained or not.The cases of 40 PV, 40 CD and 40 AD, obtained by scanning retrospectively from the Uludag University Medical School Department of Pathology archive between 2005-2009 years, were included in our study. Also the control group was formed with the samples obtained from the healthy skin of patients who had been diagnosed as vitiligo. Toluidin blue and myelin staining were applied on the sections obtained from blocks.In the comparisons that were made according to the number of MCs, statistically, a meaningful difference were noticed between AD and normal skin; CD and normal skin; PV and AD (p=0.005, p=0.025, p=0.007).The peripheric nerves could not be evaluated effectively due to absence of the nerve fibres or the very fine fibres which were observed in the some biopsy materials.Finally, in our study, we decided that evaluation together of number of MCs and the other histopathologic findings can be an important assistant finding to distinction of AD from normal skin and PV, and CD from normal skin while are diagnosed. However, we determined that in the skin punch biyopsy materials, the evaluation of myelin situation and the number of peripheric nevre fibre is not a useful method in practice.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8629
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
307326.pdf708.21 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons