Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8619
Title: DiGeorge Sendromu
Authors: Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı/Çocuk İmmunoloji Bilim Dalı.
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı.
Kılıç, Sara Şebnem
Aydoğdu, Handan
Keywords: DGS
Embriyoloji
Timus
Embryology
Issue Date: 2004
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kılıç, S. Ş. ve Aydoğdu, H. (2004). "DiGeorge Sendromu". Güncel Pediatri, 2(2), 98-100.
Abstract: DiGeorge Sendromu (DGS), timus ve paratiroid bezinin konjenital yokluk sendromu olarak 1959’da bildirilmiştir. A.M. DiGeorge (1) 1965 yılında immünitede timusun önemli bir rolü olduğunu göstererek, hipoparatiroidizm, timik hipoplazi ve tekrarlayan enfeksiyon geçiren olgularını bildirmiş, böylece timik aplazi ve konjenital hipoparatiroidizm birlikteliği ‘DiGeorge Sendromu’ olarak adlandırılmıştır. La Chapelle (2) 1981’de bir ailenin dört etkilenen bireyinde 22. kromozom translokasyonunu göstererek bu sendromun genetik orjini için ilk ipuçlarını sağlamıştır.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/912787
http://hdl.handle.net/11452/8619
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Appears in Collections:2004 Cilt 2 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2_2_6.PDF74.59 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons