Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8597
Title: Ventriküler septal defekt
Authors: Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı.
Çil, Ergün
Keywords: Kalp hastalığı
VSD
Heart disease
Issue Date: 2004
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Çil, E. (2004). "Ventriküler septal defekt". Güncel Pediatri, 2(2), 80-82.
Abstract: Tüm kalp hastalıkları içinde %25-30 ile en sık görülen konjenital kalp hastalığıdır. Perimembranöz tip en sık görülen ventriküler septal defekt (VSD) tipi olup (%80) membranöz septumda bulunur (1-4). Muskuler tip ventriküler septal defektler ise atriyoventriküler kapaklara komşu olan inlet septumda (inlet VSD=AV kanal tipi), pulmoner kapağın altındaki outlet septumda (outlet VSD) veya trabeküler septumda (trabeküler muskuler VSD) olabilir (fiekil 1). Trabeküler septumda olan VSD’ler birden çok olabilir (İsviçre peyniri tipi VSD). VSD’ler olguların yaklaşık 2/3’ünde izole olabildiği gibi, patent duktus arteriyozus, atriyal septal defekt, pulmoner stenoz gibi diğer kalp hastalıkları ile de birlikte olabilir.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/912837
http://hdl.handle.net/11452/8597
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Appears in Collections:2004 Cilt 2 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2_2_2.PDF104.44 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons